Skip to main content

Superlink@Technion

Zameranie projektu:
Fáza projektu:

Superlink@Technion

Tím BOINC.SK

Podpis pre projekt Superlink@Technion

Superlink@Technion hľadá gény, ktoré môžu vyvolávať niektoré choroby ako napríklad cukrovku, vysoký krvný tlak, nádory, schizofréniu a mnoho ostatných. Program vykonáva analýzu genetického prepojenia týchto chorôb, čo je vlastne štatistická metóda používaná na pridružovanie účelu génu s jeho umiestnením na chromozóme. Bežne sa používa na detekciu mutovaných génov spôsobujúcich rôzne nemoci. Táto metóda je vysoko náročná na výpočtový výkon a bola optimalizovaná pre súčasný beh na veľkom množstve počítačov. Genetici posielajú dáta na analýzu cez Superlink-online portál. Tieto úlohy sú paralelizované a distribuované na analýzu počítačmi University of Wisconsin, ako aj ostatnými počítačmi pripojenými na tento projekt. Úlohy sú automaticky nastavené na beh iba v noci (22:00-8:00) a počas víkendu, pokiaľ chcete venovať projektu viac času, je nutné to manuálne nastaviť.

V súčasnosti sú problémy so 64 bitovými Windows a jednotky väčšinou skončia chybou, preto tieto systémy zatiaľ do Superlinku nezapájajte.