Skip to main content

Sudoku

Projekt:
Zameranie projektu:
Fáza projektu:

Sudoku

Tím BOINC.SK

Podpis pre projekt Sudoku

Tento projekt sa venuje svetovo veľmi známej japonskej logickej hre Sudoku. Cieľom tejto hry je doplniť chýbajúce čísla 1-9 do nedokončenej tabuľky, ale s dodržaním určitých pravidiel. Tabuľka má najčastejšie veľkosť 9x9 políčok a má 25-30 odhalených čísel. Hra Sudoku musí spĺňať dve dôležité podmienky: existencia riešenia a to riešenie musí byť zároveň jedinečné. Tieto vlastnosti závisia práve od počtu dopredu vyplnených čísel v tabuľke. Súčasná najmenšia počiatočná konfigurácia, pri ktorej existuje jedinečné riešenie, má 17 zadaných čísel.

Cieľom projektu je vytvárať herné podklady s jedinečným riešením, ale s čo najmenším počtom dopredu zadaných čísel. Tento projekt začínal s 8 číslami a v prvej vyhodnocovacej fáze dospel k záveru, že najmenší teoretický možný počet zadaných čísel je 11. Preto je súčasný rozsah hľadania nastavený na 11-17 čísel. Projekt bude postupne spracovávať jednotlivé zadania, až kým nenájde zadanie s najmenšou počiatočnou konfiguráciou, alebo kým sa ukáže, že jedinečné zadania existujú iba od konfigurácie 17 čísel, ako je tomu dnes.