Skip to main content

POEM@HOME

Projekt:
Zameranie projektu:
Podporované platformy:
Fáza projektu:

POEM (Protein Optimization with free Energy Methods), čiže optimalizácia proteínov metódou voľnej energie. POEM je stratégia pre predpovedanie terciárnej štruktúry proteínov na základe termodynamickej hypotézy, ktorá vraví, že bielkovina je v termodynamickej rovnováhe s prostredím. Na to využíva stochastické optimalizačné metódy. Táto metóda upravuje (vylepšuje) základné nízkoenergetické modely proteínov. Projekt má tieto základné ciele výskumu: predpovedať aktívnu štruktúru bielkovín, porozumieť interakciám medzi bielkovinou a prostredím, pochopiť choroby založené na od nesprávnej funkcie bielkovín a umožniť vývoj liekov.