Skip to main content

The Lattice Project

Zameranie projektu:
Fáza projektu:

The Lattice Project

Tím BOINC.SK

Podpis pre projekt The Lattice Project

Lattice projekt je súborom viacerých menších výskumných projektov zastrešených Laboratóriom molekulárnej evolúcie na Marylandskej Univerzite. Vedci podieľajúci sa na výskume vytvorili množstvo rôznych projektov zaoberajúcich sa hlavne štúdiom príbuznosti rozličných organizmov. Väčšina z 23 súčasných projektov bola portovaná pre platformu BOINC buď s pomocou wrappera, alebo ako natívna BOINC aplikácia.

Pre širokú BOINC verejnosť sú prístupné tri základné programy: 

  • GARLI sa zaoberá fylogenetickou analýzou nukleotidov a aminokyselín. Cieľom je zistit evolučné príbuzenstvo rôznych druhov organizmov na základe porovnávaní informácií o štruktúre ich DNA.
  • HMMPfam používa na zistenie príbuznosti druhov analýzu a porovnávanie štruktúry bielkovín vytváranými organizmami. Tento program má využitie napríklad na identifikáciu neznámych baktérií a vírusov spektrometriou na základe organických látok nimi tvorenými. Praktické použitie výsledkov tohoto programu je možné vidieť napríklad v RMIDb databáze mikroorganizmov.
  • MARXAN sa využíva na simuláciu výberu správnych kritérií pre vytvorenie "rezervácií" schopných uchovať istý počet organizmov jedného, alebo viacerých druhov.