Skip to main content

Artificial Intelligence

Zameranie projektu:
Fáza projektu:

Artificial Intelligence

Tím BOINC.SK

Podpis pre projekt Artificial Intelligence

Tento projekt sa snažil o výskum v oblasti umelej inteligencie metódou reverzného inžinieringu biologických procesov v ľudskom mozgu.

 

Projekt bol oficiálne spustený 20. januára 2008. Na stránke projektu bola 28. apríla 2009 publikovaná informácia, že projekt nasimuloval vyše 700 miliárd neurónov (presne 709 358 333 333).

8. júna 2009 bola však nečakane publikovaná veľmi stručná informácia o ukončení projektu. Presné znenie oznamu je:

Dear Participant,

Due to a number of adverse conditions we decided to shut down the project. I would like to thank all participants for their support.

Thank you.

Regards,
Ovidiu

Projekt bol týmto ukončený s nie celkom jasným vysvetlením a zakrátko prestala fungovať aj webstránka celej domény.