Skip to main content

RieselSieve

Projekt:
Zameranie projektu:
Podporované platformy:
Fáza projektu:

Projekt RieselSieve hľadá prvočísla, ktoré spĺňajú podmienku k*2n-1 Snaží sa dokázať, že číslo 509203 je najmenšie nepárne k, ktoré spĺňa danú podmienku pre všetky n>=1.

Dôležité upozornenie: Projekt je v súčasnosti neaktívny.

...blablabla... sem patria ďalšie kecy o projekte....

 

Projekt neaktívny

Od 28. júna 2008 je projekt neaktívny. Podľa dostupných informácií hlavný administrátor BOINC projektu Lee jednoducho prestal pracovať na projekte bez akejkoľvek náhrady a aktívny Bryan zdá sa nemá zatiaľ dostatok schopností/prostriedkov, aby projekt opäť rozbehol. Viac informácií (v angličtine) sa dá priebežne nájsť na fóre o projekte.