Skip to main content

Enigma@Home

Projekt:
Zameranie projektu:
Fáza projektu:

Cieľom projektu je rozšifrovanie správ zachytených počas druhej svetovej vojny. Tieto správy boli zašifrované strojom Enigma a dodnes sa ich nepodarilo rozšifrovať.

Projekt slúži iba ako wrapper pre (ne-BOINC-ovský) M4 Project. Výpočtová časť aplikácie je úplne prevzatá z M4, wrapper-časť slúži na konverziu dát medzi rôznymi systémami.

 

Projekt bol neaktívny

Celý projekt závisí od jediného administrátora - TJM. Od februára 2008 do polovice júla 2008 bol projekt celkom pozastavený, pretože TJM nemal žiaden prístup na internet a teda nemal kto administrovať projekt. Stránky projektu i fórum boli dostupné, ale všetky BOINC procesy boli vypnuté (genrátor jednotiek, validátor atď.)