Skip to main content

PrimeGrid

Projekt:
Zameranie projektu:
Podporované platformy:
Fáza projektu:

PrimeGrid sa zaoberá hľadaním nových provočísiel a tým prispieva k rozvoju poznania v matematike. Prvočísla sú využívané napríklad v šifrovaní a počítačovej bezpečnosti.

PrimeGrid má niekoľko "subprojektov", ktoré majú odlišné spôsoby hľadania prvočísiel.

321 hľadá takzvané megaprvočísla (čísla s najmenej miliónom číslic) podľa vzorca 3·2n±1.

AP26 hľadá aritmetickú postupnosť 26 prvočísiel.

Cullen-Woodal hľadá prvočísla podľa vzorca n·2n+1 and n·2n−1.

Sierpinsky project pomáha vyriešiť Sierpinsky problém.

Proth hľadá prvočísla podľa vzorca k·2n+1.

Twin hľadá gigantické prvočíslové dvojičky (prvočísla s najmenej 10,000 číslicami, kde jedno z dvojičiek je o 2 väčšie/menšie ako druhé).

PrimeGrid má dve fázy. Sieve najskôr eliminuje celkový počet možných čísiel (tým je samotné hľadanie rýchlejšie a efektívnejšie), z ktorých potom LLR vyhľadáva samotné prvočísla. Zapojenie do Sieve/LLR a výber subprojektov sa dá meniť v nastaveniach na účte projektu.