Skip to main content

Rozdelenie projektov podľa výpočtovej náročnosti

Projekty BOINC sú veľmi rôznorodé. Preto sa výrazne líšia aj požiadavky, ktoré jednotlivé aplikácie kladú na hardvér počítača a tiež sa líši aj čas potrebný na výpočet jednej výpočtovej jednotky. Každý účastník BOINC má vlastné možnosti - niekto má výkonnejší hardvér, niekto má počítač zapnutý neustále, niekto svojou bežnou prácou vyťažuje počítač výrazne (a teda na BOINC nezvýši príliš veľa výpočtovej kapacity systému). Preto je vhodné poznať nároky jednotlivých projektov, aby zapojenie účastníka bolo zmysluplné.

Kategorizácia náročnosti projektov nie je jednoduchá, lebo do hry vstupujú viaceré faktory:
  • množstvo matematických operácií potrebných na výpočet výsledku jednotky
  • požiadavky na minimálnu konfiguráciu (najmä operačnú pamäť a diskový priestor)
  • termín odovzdania výsledkov (deadline)
  • objem sieťovej komunikácie
  • v rámci jedného projektu sa môže pomerne výrazne líšiť náročnosť jednotlivých aplikácií, prípadne i náročnosť jednotlivých jednotiek v rámci jednej aplikácie

 

Projekty s vysokými výpočtovými nárokmi

U týchto projektov trvá výpočet jednej jednotky veľmi dlho, spravidla niekoľko dní až týždňov nepretržitého výpočtu. Pri spustení na menej výkonných počítačoch a počítačoch ktoré sú zapnuté iba malú časť dňa treba rátať s veľmi dlhým časom na výpočet jednej jednotky a dokonca môže byť ohrozený deadline.

 

Projekty s vyššími výpočtovými nárokmi

Sem patria projekty, ktorých výpočet netrvá príliš dlho (častokrát je to menej ako 1 deň), ale potrebujú veľa systémových prostriedkov.

 

Projekty so strednými výpočtovými nárokmi

Sem patrí väčšina projektov. Z najpopulárnejších sú to:

 

Projekty s malými nárokmi

Sem patria projekty, ktoré sú vhodné aj pre staršie počítače. Nároky na hardvér sú malé, výpočet jednotky trvá krátko a deadline je dostatočný.