Skip to main content

SETI@Home

Projekt:
Zameranie projektu:
Fáza projektu:

SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence - Hľadanie mimozemskej inteligencie) je projekt zameraný na hľadanie inteligentného mimozemského života vo vesmíre prostredníctvom analýzy vzoriek signálov z najväčšieho rádioteleskopu na svete v Arecibo.

Tento projekt patrí medzi najpopulárnejšie projekty, najmä vďaka svojmu zameraniu.

Projekt má momentálne 2 aplikácie: setiathome_enhanced a astropulse. Pre obidve existujú optimalizácie.

 

Zaujímavosti

Projektu SETI@Home vlastne môžme vďačiť za vznik celej výpočtovej platformy BOINC. Pôvodný SETI@Home (dnes označovaný ako SETI Classic) vznikol na univerzite v Berkeley len ako jeden z mnohých distribuovaných výpočtových systémov. Neskôr sa vývojom dospelo k riešeniu, kedy sa rozdelil systém na dve časti: výpočtová časť (aplikácia SETI) a časť zabezpečujúca infraštruktúru (komunikáciu so serverom, plánovanie úloh a podobne) - a tak vznikol BOINC.