Skip to main content

QMC@Home

Projekt:
Zameranie projektu:
Podporované platformy:
Fáza projektu:

Tento projekt, na rozdiel od iných biochemických projektov, skúma biochemické procesy kvantovou chémiou, čo je veda zaoberajúca sa kvantovým popisom štruktúry molekúl a ich vzájomnej interakcie. Kvantová mechanika popisuje hmotu a jej správanie na jej najzákladnejšej doposiaľ známej úrovni, to znamená úplne najpresnejšie zo všetkých metód. V tomto projekte sa konkrétne sa využíva metóda Monte Carlo na riešenie diferenciálnej Schrödingerovej rovnice. Táto metóda sa používa pri určení strednej hodnoty, ktorá je výsledkom náhodných dejov určitej veličiny. V princípe nám umožňuje predpovedať štruktúru a reaktivitu všetkých molekúl, ale rovnica sa stáva čoraz komplikovanejšia s narastajúcim počtom atómov v systéme.