Skip to main content

Docking@Home

Projekt:
Zameranie projektu:
Fáza projektu:

Tento projekt bol ukončený v roku 2014.

Ako väčšina biologických projektov, aj tento projekt chce pomôcť pri vývoji liekov, napríklad proti vírusom akým je aj HIV. Využíva dokovacie (spájacie) simulácie zamerané hlavne na spájanie malých molekul („ligandov“) s proteínmi. Proteín-ligand dokovacia simulácia môže na základe interakcie s proteínom identifikovať nové nízko-molekulové látky, ktoré môžu byť použité ako lieky. Zároveň môže overiť reakcie a účinky nádejných liekov na určité dôležité proteíny. Taktiež sa snaží o vývoj a zdokonalenie spoľahlivej dokovacej metodiky. Projekt chce byť otvorený pre všetkých vedcov, ktorý potrebujú na svoje simulácie výpočtovú techniku, ale nemajú zdroje, čas ani personál.