Skip to main content

Climateprediction.net

Zameranie projektu:
Fáza projektu:

Climateprediction.net (inak CPDN) je projekt, ktorý sa zaoberá predpovedaním zemskej klímy do roku 2080 a testovaním presnosti rôznych klimatických modelov.

Aký to má zmysel?

Klimatické zmeny majú obrovský vplyv na produkciu potravín, vodné zdroje, ekosystém, energetické požiadavky a pod. V súčasnosti sme svedkami globálneho otepľovania a projekt climateprediction.net by nám mohol pomôcť pochopiť, čo nás čaká.

Climateprediction.net sa v rámci testovania rôznych klimatických modelov zaoberá nasledovnými experimentami:

je štúdia zaoberajúca sa vplyvom spomaľovania cirkulácie morských prúdov na zemskú atmosféru
 
skúma vplyv síry na globálny klimatický systém a citlivosť klimatického modelu na zmeny parametrov v cirkulácii síry
 
tento experiment pozostáva zo štyroch fáz, tretia fáza pracuje s podmienkami z pred 6000 rokov (sklon zemskej osi, vzdialenosť Zeme od Slnka, tvar obežnej dráhy Zeme okolo Slnka)
 
sa snaží odhadnúť vplyv techník slúžiacich na zmiernenie klimatických zmien
 
je experiment pokúšajúci sa zlepšiť presnosť klimatických modelov uplynulého tisícročia, zahŕňa obdobie oteplenia v stredoveku a malú dobu ľadovú
 
používa model s atmosférou a zemským povrchom, ostatné externé vplyvy (povrch oceánov, atmosferická koncentrácia sklenníkových plynov a pod.) sú preddefinované
 
skúma vplyv ľudskej činnosti na vznik extrémnych prejavov počasia
 
je skupina experimentov regionálnych modelov pre oblasti južnej Afriky, Európy a severozápadu Ameriky s výrazne vyšším rozlíšením oproti základným experimentom
 

ktorého cieľom je odhadnúť riziko kolapsu AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation) - prúdov prenosu tepla v Atlantickom oceáne - v nastávajúcom storočí

 

Jednotlivé experimenty majú rôzne nároky na hardvér a operačný systém, detaily a možnosť výberu aplikácií nájdete v nastaveniach projektu na svojom účte.

Keďže výpočet jednotiek v climateprediction.net trvá aj na najvýkonnejších počítačoch niekoľko dní až týždňov, počas výpočtu sa pravidelne odosielajú priebežné výsledky za ktoré je pridelený kredit.

Výsledky experimentov sú voľne prístupné na portáli results.cpdn.org

Náročnosť pracovných jednotiek projektu

Systémové požiadavky projektu sú uvedené na inej našej stránke. V nasledujúcom tabuľkovom prehľade sú uvedené niektoré zaujímavé parametre pre pracovné jednotky rôznych aplikácií projektu CPDN, používaných v jednotlivých experimentoch. Tieto údaje môžu byť pre mnohých členov užitočné pri výbere projektov a aplikácií pre účasť v nich, pretože rozhodovanie je často limitované aj náročnosťou aplikácií na dobu výpočtu, potrebnou pamäťou, náročnosťou na prenos údajov, apod.

Aktuálnu zásobu pracovných jednotiek  a dostupnosť serverov nájdete na projektovej stránke.

 

Časový limit na odoslanie spracovanej jednotky a prideľovaný kredit
Aplikácia Priemerný časový limit na odovzdanie jednotky (dní)* Fixný kredit za jednotku**
HadCM3 Coupled Model Experiment Optimised File I/O 547,9 (547,9 - 547,9)  
HadCM3L Coupled Model Experiment Optimised File I/O 547,9 (547,9 - 547,9)  
hadcm3lb    
UK Met Office Coupled Model Full Resolution Ocean 96,5 (90,5 - 366,3) 12 441,60
UK Met Office FAMOUS 91,3 (91,3 - 92,3) 6 176,41
UK Met Office HADAM3P 358,8 (347,2 - 377,2) 2 081,77
UK Met Office HADAM3P European Region 347,2 (347,2 - 347,2) 2 386,39
UK Met Office HADAM3P Pacific North West 347,2 (347,2 - 347,2) 3 005,88
UK Met Office HADAM3P Southern Africa 347,2 (347,2 - 347,2) 2 244,09
UK Met Office HADSM3 Mid-Holocene 347,2 (347,2 - 347,2)  
UK Met Office HadSM3 Slab Model 347,2 (347,2 - 347,2) 7 145,52

 * - Maximálna doba medzi stiahnutím jednotky a odoslaním spracovaných výsledkov na server projektu.

** - Kredit prideľovaný za spracovanú jednotku danej aplikácie, bez ohľadu na operačný systém, či rýchlosť spracovania.

 

Náročnosť na prenos údajov
Aplikácia Sťahované údaje (priemerné hodnoty) na Odosielané údaje (priemerné hodnoty) na
pracovnú jednotku (kB) (min - max) deň a jadro pracovnú jednotku (kB) (min - max) deň a jadro
HadCM3 Coupled Model Experiment Optimised File I/O 12 782,0 (11 440,3 - 14 123,7) 136,2 kB 16 016,7 (16 016,7 - 16 016,7) 170,7 kB
HadCM3L Coupled Model Experiment Optimised File I/O        
hadcm3lb        
UK Met Office Coupled Model Full Resolution Ocean 34 312,0 (34 312,0 - 34 312,0) 1,8 MB 53 483,7 (53 200,0 - 53 717,7) 2,8 MB
UK Met Office FAMOUS 2 597,7 (2 597,7 - 2 597,7) 195,9 kB 8 254,5 (5 343,0 - 21 462,3) 622,6 kB
UK Met Office HADAM3P        
UK Met Office HADAM3P European Region 133 977,1 (133 977,1 - 133 977,1) 24,8 MB 20 596,1 (13 261,6 - 53 159,3) 3,8 MB
UK Met Office HADAM3P Pacific North West 132 212,6 (132 212,6 - 132 212,6) 26,0 MB 21 568,0 (5 868,1 - 47 124,0) 4,2 MB
UK Met Office HADAM3P Southern Africa 132 001,1 (131 968,4 - 132 033,8) 28,9 MB 14 355,5 (3 418,6 - 36 566,4) 3,1 MB
UK Met Office HADSM3 Mid-Holocene        
UK Met Office HadSM3 Slab Model     3 011,7 (3 011,7 - 3 011,7) 271,4 kB

 

Náročnosť na pamäť na rôznych operačných systémoch
Aplikácia Požiadavky na pamäť RAM (MB) pre jednu jednotku
Intel Mac OS 32 Intel Mac OS 64 Linux 32 Linux 64 Windows 32 Windows 64
HadCM3 Coupled Model Experiment Optimised File I/O     92,4   99,6  
HadCM3L Coupled Model Experiment Optimised File I/O     92,0   102,7  
hadcm3lb         78,4  
UK Met Office Coupled Model Full Resolution Ocean 420,2   197,9   222,4  
UK Met Office FAMOUS 75,6   30,2 48,8 64,2  
UK Met Office HADAM3P         217,3  
UK Met Office HADAM3P European Region 512,5   147,4   274,0  
UK Met Office HADAM3P Pacific North West 509,4   142,5   268,8  
UK Met Office HADAM3P Southern Africa 512,8   146,4   269,1  
UK Met Office HADSM3 Mid-Holocene         52,5  
UK Met Office HadSM3 Slab Model 95,8   47,8   54,9  

 

Náročnosť na voľný priestor na disku
Aplikácia Požadovaný priestor na disku (MB) pre jednu jednotku
Intel Mac OS 32 Intel Mac OS 64
Linux 32 Linux 64
Windows 32 Windows 64
HadCM3 Coupled Model Experiment Optimised File I/O     0,9   0,2  
HadCM3L Coupled Model Experiment Optimised File I/O     0,8   0,1  
hadcm3lb         0,0  
UK Met Office Coupled Model Full Resolution Ocean 9,2   5,2   0,8  
UK Met Office FAMOUS 3,2   6,0   1,7  
UK Met Office HADAM3P         0,0  
UK Met Office HADAM3P European Region 48,6   25,0   0,5  
UK Met Office HADAM3P Pacific North West 47,4   25,5   0,6  
UK Met Office HADAM3P Southern Africa 47,6   24,7   0,5  
UK Met Office HADSM3 Mid-Holocene         0,7  
UK Met Office HadSM3 Slab Model 1,2   0,6   0,2  

 

Časová náročnosť (jedna jednotka na jednom jadre) - údaje pre Intel Core 2 Quad Q6600
Aplikácia Čas výpočtu (hodiny) (min - max) Interval medzi kontrolnými bodmi (minúty) (min - max)
Linux 32 Linux 64 Windows 32 Windows 64 Linux 32 Linux 64 Windows 32 Windows 64
HadCM3 Coupled Model Experiment Optimised File I/O             15,1 (14,3-15,7)  
HadCM3L Coupled Model Experiment Optimised File I/O                
hadcm3lb                
UK Met Office Coupled Model Full Resolution Ocean     506,6 (506,6-506,6)   1,7 (1,7-1,7)   2,2 (1,9-2,4)  
UK Met Office FAMOUS 264,9 (259,9-270,0)   275,7 (275,7-275,7)   3,3 (2,9-3,4)   2,7 (0,9-3,3)  
UK Met Office HADAM3P                
UK Met Office HADAM3P European Region 132,3 (132,3-132,3)   99,1 (98,8-99,4)   16,3 (16,3-16,3)   25,5 (15,5-49,7)  
UK Met Office HADAM3P Pacific North West     119,5 (119,5-119,5)   27,8 (27,8-27,8)   18,9 (17,8-20,8)  
UK Met Office HADAM3P Southern Africa     101,4 (101,4-101,4)   16,1 (15,9-16,3)   16,6 (15,2-18,7)  
UK Met Office HADSM3 Mid-Holocene                
UK Met Office HadSM3 Slab Model     280,6 (280,6-280,6)       3,1 (2,9-3,4)  

 

Údaje v tabuľkách sú uvádzané podľa http://wuprop.boinc-af.org/results.py a doplnené z údajov iných zdrojov. Na uvedenej stránke môžete nájsť informácie triedené podľa rôznych kritérií aj pre mnohé iné projekty.

Ak máte niektoré relevantné údaje, ktoré v tabuľkách nie sú uvedené, PROSÍM poskytnite ich na doplnenie.

Javascript is required to view this map.