Skip to main content

Rozdelenie projektov podľa zamerania

Distribuované výpočtové projekty môžme rozdeliť podľa zamerania cieľov projektov na nasledujúce kategórie:

Astronómia/astrofyzika

Fyzika

Biológia

Chémia

Zem a jej aktuálne problémy

Matematika

Kryptografia

Hry

Nové technológie

Testovacie projekty

Projekty s neznámym/nedefinovaným cieľom

  • BelgianBeer@Home
  • Gerasim@Home
  • VTU@Home