Skip to main content
Kategórie:

5000 úloh bolo úspešne dokončených a výsledky vrátené ku climateprediction.net!

Nižšie je niekoľko príkladov z tých, ktoré pracovali normálne a ktoré určite abnormálne. To je veľmi veľa nespracovaných, surových informácií!

Ľudia okolo projektu budú rozvíjať túto stránku postupne so spracovávaním vrátených informácií....

Poďakovanie patrí každému, kto robí tento experiment reálne možným!

Zatiaľ tu môžete vidieť:

a sú tu niektoré príklady vecí, ktoré je možné vidieť použitím nového vizualizačného súboru, ktorý je momentálne testovaný a mal by byť k dispozícii každému pred koncom roka:

 


Stabilný, "normálny" výpočet

Väčšina výpočtov prichádza späť na prvý pohľad veľmi podobných tomuto experimentu č. 74958.

priemerná globálna teplota z "normálneho" výpočtu
priemerné globálne zrážky z "normálneho" výpočtu

 

Ľavý diagram ukazuje globálnu strednú teplotu (priemerná teplota na povrch sveta), pravý diagram globálny priemer zrážok (dážď, sneh atď.) pre ten istý výpočet modelu.

Modrá časť (1810-1825) je "spin-up" fáza, kde model bol ustálený - ak by toto nebola priamka, výpočet modelu by pravdepodobne havaroval. Zelená línia (1825-1840) je riadiaca časť experimentu s pred-priemyselnými úrovňami kysličníka uhličitého. Hovoríme, že model je "stabilný", ak táto línia je tiež približne priama - nič by nemalo vybudiť klímu k zmene. Červená línia (2050-2065) je časť, kde úrovne kysličníka uhličitého boli dvojnásobné. Rozdiel medzi touto a zelenou líniou je to, čo nás zaujíma. V tomto prípade je teplotný prírastok približne 3°C, a 5% vzrast celosvetových zrážok.

Prečo teplota vzrastá pri dvojnásobnom množstve kysličníka uhličitého? Prečítajte si viac o skleníkovom efekte.

Prečo narastajú zrážky keď kysličník uhličitý je dvojnásobný? Ak teplota vzduchu stúpa, pri fixnej hodnote vodnej pary v tomto vzduchu relatívna vlhkosť klesne, teda teplý vzduch môže pojať viac vodnej pary pred jeho saturáciou než studený vzduch. Avšak toto neurčuje, ako rýchlo vlhkosť cirkuluje prostredníctvom obehu vody (o tomto môžete viac čítať tu - sledujte odkaz na  "weather" a potom "water cycle"). Intenzita obehu vody je riadená na globálnej úrovni tým, ako rýchlo voda môže kondenzovať a nie tým, koľko vodnej pary je v atmosfére. Keď vodná para kondenzuje do formy mrakov, uvoľňuje pri tom skupenské teplo. Ak nič neodstráni toto teplo, vzduch by sa mal zohriať a byť schopný udržať viac vlhkosti, teda kondenzácia by mala ustať. Čo sa v skutočnosti stáva je, že atmosféra sa zbaví tohoto tepla väčšinou vo forme dlhovlnného vyžarovania. Ako sa atmosféra ohrieva, odchádzajúce dlhovlnné žiarenie narastá (viac informácií), čo umožňuje utvoriť sa ďalším kvapôčkam v mraku a tak celý obeh vody zosilňuje.

Prečo zrážok ubúda na počiatku obdobia dvojnásobného kysličníka uhličitého? Kysličník uhličitý spočiatku izoluje atmosféru zachytávaním dlhovlnného žiarenia. Množstvo dlhovlnného žiarenia strateného do vesmíru klesá. Menej oblačných kvapôčok sa môže tvoriť, pretože atmosféra sa nemôže dostatočne rýchlo zbaviť energie uvoľnenej pri kondenzácii.

Napokon vo väčšine modelov teplota Zeme narastá a v súlade s tým odchádzajúce dlhovlnné žiarenie narastá opäť, kompenzujúc priamy izolačný účinok stúpajúceho kysličníka uhličitého. Toto robí budúce zmeny zrážok oveľa viac problematické než teplotné zmeny. V niektorých modeloch by mohlo dokonca byť rozloženie zníženia zrážok nasledované zdvojnásobením kysličníka uhličitého na často viac než jeden rok alebo dva.

Viac o tejto problematike sa môžete dočítať v článku: Myles Allen, William Ingram & David Stainforth, Constraints on future changes in climate and the hydrologic cycle, Nature Insight article, Nature, 419, pp.224-232, 12 September 2002., ktorý je na stránke publikácií.

 


Nestabilný výpočet

Niekoľko modelov je "nestabilných", to jest, súbor počiatočných podmienok a parametrov zadaných do modelu spôsobil, že aj keď tento nerobil nič výstredné v spin-up fáze, zlyhal v ustálení sa na danú teplotu v riadiacej (zelenej) fáze. Experimenty 4001791121 sú toho príkladmi.

priemerná globálna teplota z nestabilného výpočtu
priemerné globálne zrážky z nestabilného výpočtu
priemerná globálna teplota z nestabilného výpočtu
priemerné globálne zrážky z nestabilného výpočtu

 


Teplý, mokrý "úlet"

91249 je príkladom stabilného experimentu, ktorý vyšiel teplejší a mokrejší než väčšina iných vo fáze dvojnásobného kysličníka uhličitého.

priemerná globálna teplota z horúcho a mokrého výpočtu
priemer globálnych zrážok z horúceho a mokrého výpočtu

 


Chladný, suchý "úlet"

40015 je príkladom stabilného experimentu, ktorý vyšiel chladnejší a suchší než väčšina iných vo fáze dvojnásobného kysličníka uhličitého.

priemerná globálna teplota z chladného a suchého výpočtu
priemerné globálne zrážky z chladného a suchého výpočtu

 


Chladný, sychravý týždeň v Londýne, december 1828

chladný, sychravý týždeň v Londýne

Tento diagram ukazuje (použitím nového vizualizačného súboru) teplotu (plná) a zrážky (prerušovaná) nad Londýnom pre 11. - 18. decembra 1828 v jednom modeli. Ak sledujete teplotu okolo začiatku, môžete vidieť jej zvýšenie v priebehu dňa, potom začína klesať ... ale od 21:00 toho večera (nemôžete povedať že podľa diagramu) teplota začína stúpať zasa... nezvyklé, až kým vidíte obrovskú špičku v zrážkach - teda zvýšenie teploty bolo spôsobené teplejším vzduchom za teplým frontom. Ďalší a ešte mokrejší frontálny systém prechádza o pár dní neskôr, ale celý týždeň sa teploty pohybujú okolo bodu mrazu, takže si môžete predstaviť dni ponuré a studené, a samozrejme veľmi ľadové ....

 

Zdroj: projektové stránky CPDN