Skip to main content

O projekte climateprediction.net

Kategórie:

Účelom projektu climateprediction.net je skúmať aproximácie - priblíženia - ktoré musia byť urobené v zavedených klimatických modeloch (prečítajte si o tom viac). Pri prevádzkovaní modelu tisícky krát ("rozsiahla množina") je očakávaný výsledok, ako model reaguje na drobné vybočenia od týchto priblížení - dosť drobných, aby priblíženia neboli menej realistické. Toto umožňuje lepšie  pochopiť, ako sú modely citlivé na malé zmeny a tiež na faktory, ako zmeny v kolobehu kysličníka uhličitého a síry. Tieto simulácie taktiež umožňujú skúmať, ako sa klíma môže zmeniť v nasledujúcom storočí pri širokom okruhu rôznych scenárov. V minulosti museli byť hodnotenia zmeny klímy robené použitím jedného, alebo nanajvýš veľmi malej množiny (skôr desiatky než tisíce!) behov modelu. Použitím aj vašich počítačov budeme schopní zlepšiť naše ponímanie a dôveru v predikcie zmeny klímy viac, než kedy bolo možné použitím superpočítačo, aktuálne dostupných pre vedcov.

Je veľmi široký rozptyl v predpovedaných teplotách pre 21. storočie. Zdroj: IPCC Third Assessment Report

Projekt climateprediction.net by mal pomôcť "zlepšiť metódy kvantifikovania neistoty klimatických projektov a scenárov, vrátane dlhodobej množiny simulovania, použitím komplexných modelov", čo stanovil Medzivládny panel  o zmene klímy (Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC) v r. 2001, ako vrcholnú prioritu. Dúfajme, že projekt poskytne lepší vedecký základ rozhodovaniam o riešeniach jedného z najväčších potenciálnych globálnych problémov dvadsiateho prvého storočia.

Aby účasť v climateprediction.net bola hodnotnejšia a zábavnejšia, rozvíjame pre účastníkov rôzne vzdelávacie možnosti, aby sa mohli dozvedieť viac o tom čo ich model počíta. Tieto zahrňujú materiály pre školy, krátke školenia Open University a čulé, interaktívne spoločenstvo na webe, kde účastníci môžu porovnávať, diskutovať, analyzovať a učiť sa o výpočtoch svojich modelov.

Projekt climateprediction.net je financovaný spoločne programami NERC a DTI e-Science (ďalšie podrobnosti o financovaní sú na stránke našich sponzorov).

 

Viac o climateprediction.net

Ďalej sú k dispozícii články, udalosti a webové vysielania týkajúce sa climateprediction.net. Pre tlačené spravodajstvo a pre vedecké publikácie, návrhy článkov a verejné prezentácie, prosím pozrite na  stránku s  publikáciami.

  • Virtuálny otvorený deň projektu 2006, uvádzaný kľúčovými pracovníkmi projektu, rozpráva o ich práci a odpovedá na otázky vznesené na diskusných fórach. 
  • Interview s profesorom Bobom Spicerom z Open University, popisujúcim projekt (s poďakovaním E-TV, The Technology Channel).
  • Článok o BOINC a climateprediction.net od študentov na Cornell University, USA.

 

Zdroj: projektové stránky CPDN