Skip to main content

O minulosti Climateprediction.net

Kategórie:

Počiatkom projektu climateprediction.net je možné označiť r. 1999, keď Myles Allen napísal vysvetľujúci článok v časopise Nature nazvaný Do-it-yourself climate prediction - Domáca predpoveď klímy.

Od r. 2000 sa aktívne zapojili David Stainforth (Oxford University), Met Office, Rutherford Appleton Laboratory a University of Reading. Vďaka financovaniu z Výboru pre výskum prírodného prostredia (Natural Environment Research Council - NERC) a Ministerstva priemyslu a obchodu (The Department of Trade and Industry DTI), sa v roku 2000 projekt  značne rozrástol a dovolil prevziať odborné znalosti z Open University, KMi a počítačového laboratória Oxford University (ComLab).

V roku 2001 bol pôvodný názov projektu Casino-21 (podľa simulácie Monte Carlo a klímy pre dvadsiate prvé storočie) zmenený na climateprediction.com v. V roku 2002 bol názov projektu spresnený na climateprediction.net aby bolo zdôraznené, že nie je komerčným podnikom. V r. 2003 sa projektová skupina ešte viac rozrástla príchodom ďalších odborných znalostí vedy o počítačoch a vedného odboru klimatológie. Začalo sa alfa testovanie na konci r. 2002 a beta testovanie na jar r. 2003. Plne verejné spustenie sa uskutočnilo 12. septembra 2003, s ohromným verejným záujmom - 25 000 užívateľov z celého sveta sa registrovalo počas prvého víkendu!

V júni 2004 bolo vypustené rozšírenie na originálny experiment. Budovaním na publicite okolo uvedenia filmu 'The Day After Tomorrow' v kinách po celom svete, tento nový experiment preskúmal účinky spomalenia cirkulácie teplých morských prúdov (THC) na svetovú klímu. Počiatočné výsledky tohoto experimentu môžete vidieť tu - here. V rovnakom čase bola rekonštruovaná web stránka, dovoľujúca  prehliadanie aj ľuďmi používajúcimi iné prehliadače ako Internet Explorer.

Tridsiateho júla 2004 uskutočnil projekt climateprediction.net  svoj prvý deň otvorených dverí pre každého zapojeného do projektu. Prezentácie z dní otvorených dverí si môžete prehliadnuť sledovaním linky (here).

Dvadsiateho šiesteho augusta 2004 sa climateprediction.net posunul k BOINC (Berkeley Open Infrastructure for Network Computing - Berkeley otvorená infraštruktúra pre sieťové výpočty), vyvinutému SETI@home projektom v USA. Softvérová platforma dáva účastníkom v projekte ďaleko väčšiu flexibilitu - Mac a Linux užívatelia sa môžu pridať tiež. Účastníci nemusia voliť medzi pomáhaním predpovedi klímy dvadsiateho prvého storočia, hľadaním signálov mimozemského života, alebo skladaním proteínov. Môžu si zvoliť kombináciu projektov v rámci distribuovaných výpočtov a vizualizácia môže byť použitá ako šetrič obrazovky. Zatiaľ čo jednotliví účastníci môžu stále zvoliť pre výpočet experimentu pôvodný spôsob, pripojenie sa k BOINC platforme skutočne posilňuje projekt ako celok.

V januári 2005 sa prvé výsledky z experimentu objavili vo vedeckom časopise Nature - článok môžete nájsť na tejto stránke. Neskôr v tom istom roku bolo spustené ďalšie rozšírenie v hlavnom experimente, vyšetrujúce účinok 'globálneho tlmenia' zmenou hodnôt emisií kysličníka síričitého. Niektoré informácie, ktoré sa vrátili z tohoto experimentu, môžete nájsť tu - (here).

Vo februári 2006 bol spustený hlavný climateprediction.net experiment na simuláciu klímy pre roky 1920-2080 (viac o  experimentálnej stratégii môžete čítať tu), v spolupráci s BBC a jeho projektom sezónnych zmien klímy. Toto vnieslo zaujímavý problém do projektu - ako udržiavať infraštruktúru, ktorá by bola pôsobivá ako smerom k počítačovým fanúšikom rozptýleným po celom svete, tak aj smerom k priemernému BBC divákovi.

 ----

Zdroj: stránka CPDN projektu