Skip to main content
Kategórie:

Tu nájdete zhrnutie rôznych typov klimatických modelov používaných v CPDN, vrátane niektorých, ktoré sú plánované pre uvoľnenie v budúcnosti. Niektoré ďalšie diskusie sú na neoficiálnej BOINC wiki.

 

1. Plne spojené modely

HadCM3

Toto bol štandardný spojený model z Met. Office ešte pred niekoľkými rokmi a je stále aktívne používaný pre skúmanie klimatických zmien. Ďalšie vydanie tohoto modelu je plánované v CPDN.

  • Atmosféra: 2,5 x 3,75 stupňa (zemepisná šírka x zemepisná dĺžka) rozlíšenie, 19 zvislých úrovní (známe ako N48; porovnateľné rozlíšenie s ~T42), 30 minútový časový krok pre dynamistický, 3 hodiny pre radiačný prenos.
  • Oceán: 1,25 x 1,25 stupňa (zemepisná šírka x zemepisná dĺžka) rozlíšenie, 20 zvislých úrovní, 1 hodinový časový krok.

Kolobehy uhlíka a síry, dynamická vegetácia atď. sú voliteľné.

 

HadCM3L

HadCM3 s redukovaným rozlíšením oceána. Tento bol používaný pre experiment BBC Climate Change (vrátane CPDN verzie) a experiment Geoengineering. CPDN verzia používa dva druhy modifikovanej oceánskej topografie, oba bez Islandu.

  • Atmosféra: rovnaká ako pre HadCM3
  • Oceán: 2,5 x 3,75 stupňa, 20 úrovní, 1 hodinový časový krok.

 

FAMOUS

Rýchly variant s hrubým rozlíšením HadCM3. Tento model je plánovaný pre experiment Millennium.

  • Atmosféra: 5,0 x 7,5, 11 úrovní.
  • Oceán: 2,5 x 3,75 stupňa, 20 úrovní, 12 hodinový časový krok, bez Islandu.

 

2. Atmosférický model spojený s jednoduchým oceánom

HadSM3

HadCM3 ale s 1 vrstvou termodynamického oceána (doskový oceán). CPDN experimenty Slab, Sulphur cycle a mid-Holocene používajú tento model.

  • rozlíšenie: 2,5 x 3,75 stupňa.

 

3. Samostatné atmosférické modely

HadAM3

Atmosférický komponent z HadCM3 so stanovenou teplotou povrchu oceána. Zatiaľ nepoužívaný v CPDN ako samostatný model, so štandardným rozlíšením 2,5 x 3,75 stupňa.

 

HadAM3-N144

HadAM3, ale v rozlíšení N144 (0,83 x 1,25 stupňa rozlíšenie, 30 úrovní) s 10 minútovým časovým krokom pre dynamiku, používaný pre atribútový experiment.

 

HadAM3P

Ako HadAM3, ale v rozlíšení 1,25 x 1,875 stupňa a so zlepšenou fyzikou. Tento model je používaný pre validačný a atribútový experiment a je plánovaný pre experiment sledovania búrok.

 

HadRM3

HadAM3 s vysokým rozlíšením, regionálnou konfiguráciou a zlepšenou fyzikou. Tento model bude používaný ako regionálny model v programe PRECIS.

Má rozlíšenie 0,44 x 0,44 stupňa s rotujúcim stĺpom pre dosiahnutie rozlíšenia približne 50 km x 50 km v 19 úrovňach. Tiež je používaný variant s dvojnásobným rozlíšením 0,22 x 0,22 stupňa.

 

4. Hybridné modely

PRECIS

HadRM3, spúšťaný globálnym modelom ako sú HadCM3, HadCM3L alebo HadAM3P. CPDN plánuje použiť HadCM3L spúšťaný modelom HADRM3.

 

Poďakovania: William Ingram; Neil Massey, Myles Allen a Hiro Yamazaki.

 

Zdroj: projektové stránky CPDN