Skip to main content
Kategórie:

Prvé výsledky projektu boli publikované v časopise Nature v januári 2005.

Climateprediction.net výsledky boli prezentované na Tenth Session of the Conference of Parties (COP 10) stretnutí v Buenos Aires v decembri 2004. COP 10 značí desiate výročie nadobudnutia účinnosti Rámcovej konvencie o klimatických zmenách.

výsleky 3 fázy z climateprediction.net (čierne) a z Hadley Centre (červené)

Obrázok ukazuje zmenu globálneho priemeru teploty povrchu v čase po zdvojnásobení hodnôt kysličníka uhličitého v atmosfére. Čierne krivky ukazujú 15 rokov  fázy 3 z 2579 climateprediction.net výpočtov, a červené krivky ukazujú porovnateľné výsledky zo 127 30-ročných simulácií zhromaždených v Hadley Centre na superpočítači Met Office (národného meteorologického ústavu Veľkej Británie).

Rozptyl výsledkov z climateprediction.net je oveľa väčší než z Met Office, s niektorými modelmi "zahrievajúcimi sa" nemej a niektorými viacej.

Ak si kliknete (here), môžete si prečítať, čo v prezentácii hovorí o stretnutí Myles Allen.

 ----

Zdroj: CPDN projekt