Skip to main content
Kategórie:

Od júna 2004, kedy bol tento experiment spustený, bolo úspešne dokončených 900 výpočtov 4. fázy a ich výsledky boli vrátené ku climateprediction.net 

Globálna priemerná teplota, produkovaná všetkými z nich v priebehu 4. fázy, bola vykreslená do obrázka nižšie. Údaje nie sú vôbec filtrované - nestabilné modely sú obsiahnuté, rovnako ako všetky stabilné.

Fáza 4

Fáza 4 je pokračovaním fázy 3, ale od roku 2064 je cirkulácia prenosu tepla morskými prúdmi spomalená. Veľmi veľa modelov,  ktorých výsledky sme zatiaľ dostali späť, priveľmi chladlo vo fáze 4 a tiež vychladlo vo fáze 2 (zelené krivky) ako aj 3 (modré krivky), t.j. sú  nestabilné. Z ostatných modelov väčšina trochu chladne vo fáze 4 (žlté krivky), vyrovnávajúc zahrievanie kvôli zdvojnásobeniu CO2 vo fáze 3.

prvých 900 kompletných výpočtov

 

 

Kliknite sem a nájdete viac o  4 fázovom experimente.

 ----

Zdroj: CPDN projekt