Skip to main content

Klimatológia

Vedecké články spadajúce pod odbor klimatológia.

 

Kniha o projekte climateprediction.net

Vážení čitatelia, na stránke Projekty sme pre Vás pripravili novú sekciu s názvom Knihy o projektoch. Zároveň pripravujeme prvú knihu - o projekte climateprediction.net. Obsahom tejto knihy sú preklady z projektových stránok CPDN.

Dnes sme do knihy zaradili 2 nové kapitoly o experimetoch:

 


 

Ospravedlňte prosím dočasnú nefunkčnosť niektorých liniek. Je to spôsobené tým, že jednotlivé kapitoly sú publikované postupne (aby sme Vás naraz nezahltili prílišným množstvom informácii ) a tak niektoré linky odkazujú na stránky knihy, ktoré sú ešte len v príprave  a budú vydané v nasledujúcich dňoch.

Základy klimatológie

Kategórie:

Táto časť predstavuje krátky úvod do zemskej klímy. Začína globálnou energetickou bilanciou, a potom opisuje zemskú cirkuláciu ako reakciu na ňu. Pojednáva o klimatickom systéme ako tepelnom čerpadle, ktoré berie teplo z trópov a prečerpáva ho k pólom.

1. Energetická bilancia

Pre akýkoľvek vyrovnaný rozpočet sa vstup musí rovnať tomu, čo ide von. V prípade planét obiehajúcich okolo Slnka to znamená, že vstupujúce slnečné žiarenie sa musí rovnať odchádzajúcemu vyžarovaniu. Inak sa bude planéta buď zahrievať alebo ochladzovať. Vyvážená globálna energetická bilancia je fundamentálny aspekt klimatického systému.

Modelovanie klímy

Kategórie:

Táto stránka poskytuje krátky prehľad o tom, ako klimatické modely pracujú, a niektoré podrobnosti o modeloch, používaných v experimentoch projektu climateprediction.net.

 

Počiatočné výsledky

Kategórie:

5000 úloh bolo úspešne dokončených a výsledky vrátené ku climateprediction.net!

Nižšie je niekoľko príkladov z tých, ktoré pracovali normálne a ktoré určite abnormálne. To je veľmi veľa nespracovaných, surových informácií!

Ľudia okolo projektu budú rozvíjať túto stránku postupne so spracovávaním vrátených informácií....

Poďakovanie patrí každému, kto robí tento experiment reálne možným!

Zatiaľ tu môžete vidieť:

Výsledky CPDN

Kategórie:

Prehľad výsledkov rôznych CPDN experimentov bude postupne sumarizovaný tu. Zatiaľ sú tu počiatočné výsledky a odkaz na dátový portál, kde výskumníci môžu získať prístup k informáciám. 

Modely používané v CPDN

Kategórie:

Tu nájdete zhrnutie rôznych typov klimatických modelov používaných v CPDN, vrátane niektorých, ktoré sú plánované pre uvoľnenie v budúcnosti. Niektoré ďalšie diskusie sú na neoficiálnej BOINC wiki.

 

1. Plne spojené modely

HadCM3

Toto bol štandardný spojený model z Met. Office ešte pred niekoľkými rokmi a je stále aktívne používaný pre skúmanie klimatických zmien. Ďalšie vydanie tohoto modelu je plánované v CPDN.

Stratégia experimentov (rozšírenie)

Kategórie:

Projekt climateprediction.net zahrňuje tri separátne experimenty (podrobnosti sú uvedené nižšie).

Všetky experimenty majú tri hlavné časti:

Stratégia experimentov (základy)

Kategórie:

Projekt climateprediction.net zahrňuje tri separátne experimenty - jeden na skúmanie používaného modelu, druhý na prehľad ako správne modely kopírujú minulú klímu a tretí na konečnú produkciu predpovede pre klímu dvadsiateho prvého storočia. Každý distribuovaný model bude použitý pre všetky tri experimenty. Každý distribuovaný model je jedinečný, ale líši sa od všetkých ostatných v troch atribútoch: 

Regionálne klimatické modely

Kategórie:

Kľúčovým obmedzením globálnych klimatických modelov (GCM) je dosť hrubé horizontálne rozlíšenie. Atmosférické rozlíšenie climateprediction.net je 3,75° na 2,5°. Pre praktické plánovanie vodných zdrojov, ochrany pred záplavami atď., krajiny žiadajú informácie v omnoho väčšej lokálnej mierke, než GCM sú schopné poskytnúť. Sú tri možné riešenia tohoto problému:

Experimenty CPDN

Kategórie:

Rôzne experimenty podniknuté projektom climateprediction.net sú uvedené nižšie. Kliknutím na odkazy si môžete prezrieť podrobnosti o konkrétnom experimente.

Thermohaline experiment

Štúdium možných účinkov predpokladaného spomalenia severoatlantickej poludníkovej obrátenej cirkulácie. Viac tu.

Sulphur cycle experiment

Tento experiment sa usiluje identifikovať vplyvy aerosolu síry na systém globálnej klímy a citlivosť modelu na parametre narušenia obehu síry. Viac informácií je dostupných na tejto stránke.

Syndikovať obsah