Skip to main content
Kategórie:

Južná Afrika je región, ktorý obyčajne prežíva horúce vlhké obdobie s množstvom búrok a chladnejšie suché ročné obdobie s takmer žiadnymi zrážkami. Vo "weatherathome" zahrňuje modelový región celú Afriku pod rovníkom, spolu s Madagaskarom.

Obrázky nižšie dávajú predstavu o informáciách, ktoré vedci budú skúmať ako výsledky vrátené z "weatherathome" experimentu južnej Afriky.

 

V tomto konkrétnom príklade štruktúra oblačnosti ponad južnou Afrikou (nižšie) ukazuje nápadný 'C' tvar, ktorý sa odzrkadľuje v príslušnej mape zrážok nižšie, kde silné dažde – oblasti fialovej farby – sú zjavné vo výraznej bodkovanej štruktúre. Ťažké mraky tesne na sever od Madagaskaru prinášajú obzvlášť prudký dážď.

oblačnosť

 

zrážky

 

V tomto konkrétnom decembrovom príklade prízemný tlak vzduchu a teplota (nižšie) sú celkom stále, indikujúc celkom stabilný režim počasia v tomto období.

tlakové pole

 

teplota

 

Aké experimenty sú plánované pre tento región?

Aktuálne sú vo "weatherathome" plánované tri experimenty pre región južnej Afriky:

  1. Prvý experiment je určený pre dokumentovanie klímy južnej Afriky, a zvýšenie znalostí o nej. Na rozdiel od iných regiónov vo svete existuje málo pozorovaných meraní pre veľkú časť tohto regiónu. Ak sa vygeneruje mnoho simulácií toho, aké počasie by mohlo byť počas obdobia 1960 - 2010, malo by to pomôcť určiť dôležitosť pozorovaní potrebných pre miesta, kde neexistujú merania. Budú sa taktiež používať informácie z modelových simulácií využitím metódy "vyplnenie v oblastiach nerozhodnosti" medzi meracími stanicami. A nakoniec, porovnaním trendov v pozorovaniach a modelových simuláciách by sme mali získať dobrú predstavu o tom, či sa neobyčajne nebezpečné prejavy počasia počas uplynulých niekoľkých desaťročí vyskytovali častejšie alebo menej často.

  2. Aby boli simulácie zvládnuteľné na dnešných počítačoch, klimatické modely musia podniknúť "skratky" v reprezentovaní určitých komplexnejších procesov v klimatickom systéme. Tento experiment bude testovať citlivosť výsledkov prvého experimentu, ako tieto skratky sú zrealizované. Predovšetkým budú preskúmané vplyvy skratiek používaných na reprezentovanie búrkových mrakov a interakciu prízemnej vrstvy s voľnou atmosférou.

  3. Aké by mohlo počasie byť bez ľudskej interferencie s klimatickým systémom? Tento experiment bude modifikovať riadiace podmienky vkladané do modelu pre odzrkadlenie aké podmienky by mali byť, ak by ľudia neemitovali skleníkové plyny a nerobili iné veci, ktoré ovplyvňujú klímu. Rozdiely medzi týmito simulácimi a výsledkami z prvého experimentu budú poskytovať indikáciu ľudského príspevku k nedávnym trendom počasia.

Výskumníci na University of Cape Town budú koordinovať juhoafrickú časť "weatherathome". Uvítajú návrhy pre ďalšie experimenty.

 

Zdroj: projektové stránky CPDN