Skip to main content
Zameranie projektu:
Fáza projektu:

Projekt [email protected] je zameraný na predpovedanie trojrozmerných tvarov rôznych proteínov. Modelovaním jednotlivých bielkovinových reťazcov sa snaží objaviť tvar s najnižším energetickým obsahom, ktorý by mal dosiahnuť skutočný proteín v bunke. Hotové modely posiela do medzinárodnej proteínovej databanky. Tie sú zadarmo prístupné širokej vedeckej obci určené na ďalší výskum. Projekt si sľubuje mnohoraké využitie. Pomôže napríklad pri objavovaní vhodných účinných liekov pre mnohé choroby ako sú malária, AIDS, rakovina, Alzheimer a aj iné choroby súvisiace s proteínmi a poškodením DNA. Prakticky urýchli prísun nových poznatkov o biochemických procesoch.

 

Ďalšie informácie:
[email protected] - Tajomstvo bielkovín
[email protected] - Grafické rozhranie
 

Javascript is required to view this map.