Skip to main content

Hľadanie pulzarov prostredníctvom projektu Einstein@Home a rádioteleskopu v Arecibo - prečo a ako?

Kategórie:
Projekt:

8.) Čo sa stane, ak váš počítač objaví niečo zaujímavé?

Pokiaľ analýza konkrétnej sady pracovných jednotiek je nádejná a vykazuje jasné alebo prinajmenšom podozrivé črty popísané vyššie, analyzovaný cieľ bude vložený na „zoznam kandidátov“. Tento zoznam je zasielaný do konsorcia PALFA na vyhodnotenie. Ak konzorcium považuje konkrétny objekt naďalej za sľubný, naplánuje osobitné dodatočné pozorovanie tohto objektu.

Po získaní potrebných údajov sú tieto dáta analyzované metódami uvedenými v predchádzajúcich kapitolách. Keďže dodatočné pozorovanie daného objektu predstavuje omnoho dlhší pozorovací čas ako počas  všeobecnej prehliadky, toto pozorovanie by malo ukázať či bol skutočne objavený nový pulzar alebo nie, a to s veľmi vysokou pravdepodobnosťou.
Užívatelia, na ktorých počítačoch bola uskutočnená prvotná analýza údajov, ktorá našla kandidáta na pulzar, budú uvedení v sekcii poďakovania vo vedeckom článku o objave.


Obr. 16: Každému kandidátovi na pulzar bude venovaný osobitný pozorovací čas na 305 metrovom teleskope neďaleko Arecibo v Portoriku.

Kredit: NAIC – Arecibo Observatory.

 

Zdroj: http://einstein.phys.uwm.edu/radiopulsar/html/index.php

Preklad: Juraj Kotulič Bunta

Your rating: None Average: 4.4 (7 votes)