Skip to main content

Hľadanie pulzarov prostredníctvom projektu Einstein@Home a rádioteleskopu v Arecibo - prečo a ako?

Kategórie:
Projekt:

 

6.) Ako tento projekt pomáha v pátraní po gravitačných vlnách?

Hmota pri urýchľovaní v priestore spôsobuje zmeny v zakrivení časopriestoru. Tieto zmeny sa vo forme gravitačných vĺn šíria priestorom rýchlosťou svetla. Čím kompaktnejšia a masívnejšia hmota je a čím rýchlejšie je urýchľovaná, tým intenzívnejšie sú vyžarované gravitačné vlny. Preto sú dvojhviezdne systémy s kompaktnými zložkami ako napr. neutrónovými hviezdami či čiernymi dierami silnými a dlhotrvajúcimi zdrojmi gravitačných vĺn.     

Na základe výsledkov nášho hľadania pulzarov získame lepšiu predstavu o tom, koľko dvojhviezdnych systémov s neutrónovými hviezdami v našom vesmírnom okolí je. Naviac získame sadu pulzarov so známou polohou na oblohe a orbitálnymi parametrami. Pulzary môžu viacerými spôsobmi emitovať gravitačné vlny v rozsahu frekvencií, ktoré by mali naše pozemské detektory dokázať zachytiť. Výsledky hľadania rádiopulzarov nám umožňujú uskutočňovať tzv. „cielené vyhľadávania“ gravitačných vĺn z binárnych pulzarov v údajoch z observatórií LIGO, VIRGO a GEO600.

Navyše, tieto nové pulzary môžu slúžiť ako kalibračné zdroje pre vesmírne observatórium gravitačných vĺn LISA, ktoré by malo byť vypustené na konci tohto desaťročia. S ním by malo byť možné zachytiť aj gravitačné vlny emitované orbitálnym pohybom v mHz frekvencii. 

Observatóriá gravitačných vĺn

LIGO Homepage
VIRGO Homepage
GEO 600 Homepage
LISA Homepage

Obr. 12: Počas vzájomného obehu neutróvých hviezd bez ohľadu na to či sú pulzarmi alebo nie dochádza k strhávaniu časopriestoru a emitovaniu silných gravitačných vĺn.
Kredit: John Rowe Animation/Australia Telescope National Facility, CSIRO


Obr. 13: Observatóriá gravitačných vĺn ako napr. LIGO v Hanforde sú kilometre dlhé laserové interferometre Michelsonovho typu. Zachytávajú maličké fázové posuny medzi rozdelenými laserovými lúčmi, ktoré by mali byť spôsobené prechádzajúcou gravitačnou vlnou deformujúcou časopriestor.
Kredit: LIGO Laboratory

 

 

Your rating: None Average: 4.4 (7 votes)