Skip to main content

Hľadanie pulzarov prostredníctvom projektu Einstein@Home a rádioteleskopu v Arecibo - prečo a ako?

Kategórie:
Projekt:

 

5.) Aký typ údajov je pri vyhľadávaní použitý?

Používame údaje z prebiehajúceho prehľadávania oblohy uskutočňovaného na najväčšom (305 metrovom) rádioteleskope sveta v Arecibo observatóriu v Portoriku. Je vybavený detektorom schopným súčasne pozorovať sedem susediacich oblastí na oblohe, nazývaným Arecibo L-band Feed Array, ("ALFA"). Vyhľadávanie pulzarov je jednou z hlavných úloh tohoto prístroja, realizovaného prostredníctvom medzinárodnej, otvorenej skupiny astronómov  (tzv. ALFA Pulsar Consortium).
Prehľadávanie zahŕňa pozorovanie každej z ALFA oblastí trvajúce 5 minút. V týchto sadách údajov je naše vyhľadávanie pulzarov schopné nájsť dvojhviezdne sústavy s orbitálnymi periódami dlhšími než jedenásť minút.

Ďalšie odkazy:

National Astronomy and Ionosphere Center (NAIC)  je výskumné centrum, ktoré prevádzkuje radioteleskop v Arecibo.
Arecibo telescope photo gallery obsahuje fotografie teleskopu od jeho výstavby až dodnes.
Podrobný popis teleskopu v Arecibo môžete nájsť tu (anglicky).


Obr. 10: ALFA (visiaca na kábli naľavo) je práve inštalovaná do Gregoriánskeho dómu teleskopu (apríl 2004) nachádzajúcom sa v ohnisku 305 metrovej parabolickej antény, v ktorom sú umiestnené prijímače signálu.
Kredit: Tony Acevedo/Arecibo Observatory © Cornell University


Obr. 11: Arecibo L-band Feed Array (ALFA) vnútri Gregoriánskeho dómu.
Kredit: B. Knispel, AEI Hannover

 

Your rating: None Average: 4.4 (7 votes)