Skip to main content

Hľadanie pulzarov prostredníctvom projektu Einstein@Home a rádioteleskopu v Arecibo - prečo a ako?

Kategórie:
Projekt:

4.) Čo naša vyhľadávacia metóda prináša nového?

Existujú dva základné spôsoby vyhľadávania binárnych rádiopulzarov - „akceleračné vyhľadávanie“ alebo „vyhľadávanie pomocou postranného pásma“. Prvý z nich koriguje časové posuny použitím zjednodušeného modelu obežnej dráhy, čo je správne len v prípade, že pozorovací čas je podstatne kratší ako obežná doba dvojhviezdneho systému. Druhý spôsob je efektívny len v prípade, že pozorujeme veľký počet obehov daného systému. Medzi týmito dvoma prístupmi je medzera, v ktorej oba výrazne strácajú citlivosť a spoľahlivosť. Naše vyhľadávanie spracováva údaje z 5 minútových pozorovaní. To znamená, že akceleračné vyhľadávanie stráca citlivosť pre obežné doby kratšie než 50 minút, zatiaľ čo vyhľadávanie pomocou postranných pásiem stráca citlivosť pre obežné doby dlhšie než 3 minúty.

Naša nová metóda dokáže túto medzeru pokryť a je citlivá pre obežné doby len 11 minút, čo znamená, že môžeme „vidieť“ až jednu polovicu obehu daného dvojhviezdneho systému (s jeho silne sa meniacim Dopplerovým efektom). Obrázky v tejto sekcii ilustrujú pokrok dosiahnutý použitím tejto metódy.

Interaktívna simulácia binárneho pulzaru.

Skúmajte Dopplerov jav v binárnom systéme s pulzarom pomocou trojdimenzionálneho vizualizačného softwaru "Pulsating Science" („Pulzujúca veda“). Vytvorte, prezerajte a upravujte si binárny systém obsahujúci pulzar a jeho rádiové vyžarovanie. Obrázok zobrazuje screenshot z tejto interaktívnej simulácie.

Na stiahnutie si softwaru použite v závislosti od vášho operačného systému niektorú z nasledujúcich liniek (je potrebný 3D grafický driver):
  Microsoft Windows (XP/Vista, 32 bit)
  Apple Mac OS X (Intel, 32 bit)
  GNU/Linux (from 2.6.8, Intel x86)


Obr. 7: Akceleračné vyhľadávanie na simulovanej 5 minútovej sade údajov pre pulzar s obežnou dobou 11 minút. Šípky označujú periódu signal z pulzaru. Zachytenie je v tomto prípade málo pravdepodobné.
Kredit: AEI Hannover


Obr. 8: Naša nová metóda použitá na rovnaké dáta ako v predchádzajúcom prípade. Ľahko sa dá rozoznať až osem periód pulzaru nad prahom šumu. V tomto prípade je detekcia pulzaru vysoko pravdepodobná.
Kredit: AEI Hannover


Obr. 9: Na tomto obrázku vidíte screenshot z interaktívnej simulácie "Pulsating Science". Aplikácia je k dispozícii na stiahnutie.
Kredit:AEI Hannover

 

Your rating: None Average: 4.4 (7 votes)