Skip to main content

BOINC

Články o BOINC.

 

Optimalizované aplikácie pre MilkyWay@home

Kategórie:
Projekt:

Optimalizované aplikácie pre projekt MilkyWay@home sa nachádzajú na špecializovanej stránke

CUDA aplikácia pre Win32

Kategórie:
Projekt:

Dočkali sme sa prvej CUDA aplikácie pre platformu Win32. Aplikácia pobeží na grafických kartách NVIDIA, ktoré podporujú CUDA vo verzii 1.3 (v súčasnosti sú to GeForce GTX 295, 285, 280, 260, Tesla S1070, C1060, Quadro Plex 2200 D2, Quadro FX 5800, 4800). Požadovaný je driver 190.xx, alebo novší.

Viac v diskusii na projektovom fóre.

Gabberattack znovuobjavil pulzar!

Kategórie:
Projekt:

Gabberovi sa podarilo v projekte Einstein@home objaviť pulzar J1906+0912 (ATNF psrcat).  Gabberovi srdečne blahoželáme a želáme ďalšie úspechy Detaily nájdete na stránkach projektu.

Pripomeniem, že sa jedná o hľadanie binárnych pulzarov pomocou dát získaných z teleskopu Arecibo.

Výpadok projektu

Kategórie:
Projekt:

Hlavný súborovy server projektu Einstein@home náhle zlyhal a projekt je kompletne nedostupný. Na webovej stránke Einsteinu je len krátky oznam o poruche. Neboli zatiaľ zverejnené žiadne informácie ohľadne rozsahu škôd, či predpokladaného obnovenia prevádzky. 

Rosetta@home: Odstávka serverov

Kategórie:
Projekt:

Na dnes je v projekte Rosetta@home naplánovaná odstávka z dôvodu zálohovania databázy a výmeny pamätí v databázovom servery. Projekt bude nedostupný niekoľko hodín.

Aktuálny stav projektu Ramsey@Home

Kategórie:
Projekt:

Projekt znova beží, momentálne je k dispozícii okolo 9000 jednotiek (sledujte Server Status). Windows, Linux aj Mac aplikácie by už mali byť v poriadku, o CUDA stále nie sú žiadne bližšie informácie.

Update:

Objavili sa problémy s dľžkou výpočtu, niektoré jednotky končia s chybou "Maximum CPU time exceeded". V nových jednotkách bude časový limit zvýšený desaťnásobne.

Ďalšie problémy sa týkajú progres baru (progres indikátor skáče hore-dole, jeho hodnota nezodpovedá aktuálnemu stavu) a checkpointov (jednotka po reštarte začína odznova).

Dôležité:

Napriek avizovanej stratégii neprideľovania kreditov za platné výsledky projekt kredity prideľuje naďalej. Kredity sú momentálne prideľované na základe trvania výpočtu (tým pádom pomalší počítač dostane viac kreditov za tú istú jednotku).

Aktuálny stav projektu Ramsey@Home

Kategórie:
Projekt:

Včera začalo verejné testovanie novej aplikácie v projekte Ramsey@Home. Pripravených bolo milión jednotiek. Windows aplikácie končili s chybami, Linuxové aplikácie vyzerajú byť v poriadku. Zatiaľ nie sú k dispozícii informácie o Mac ani o CUDA aplikáciách.

CUDA aplikácia bola počas predchádzajúceho interného testovania pomalšia ako CPU, z verejného testovania zatiaľ nie sú k dispozícii žiadne ďalšie údaje.

Projekt je momentálne nedostupný kôli údržbe (beží iba web a UL/DL server, ostatné služby sú vypnuté). 

Stručný sprievodca k projektu Rosetta a jeho grafike

Kategórie:
Projekt:

Jedným z hlavných cieľov projektu Rosetta je predpovedať tvar proteínov, ktoré sa vyskytujú v prírode. Proteíny (bielkoviny) sú veľké molekuly zložené z malých stavebných blokov - aminokyselín, a častokrát sú nazývané "reťazce". Aminokyseliny sa dajú predstaviť ako ohnivká v tejto reťazi/reťazci. Pre lepšie pochopenie si uveďme nasledujúcu analógiu. Ak si predstavíme obyčajnú železnú reťaz, tak tá môže mať veľké množstvo rôznych tvarov závisiac od síl, ktoré na ňu budú pôsobiť. Ak napríklad reťaz potiahnete, narovná sa do priamej línie, a keď ju hodíte na zem, nadobudne vždy jedinečný tvar. Na rozdiel od železnej reťaze, ktorú tvoria identické železné ohnivká, proteíny sú tvorené dvadsiatimi rôznymi aminokyselinami, z ktorých každá má svoje osobitné vlastnosti (napr. rôzny tvar, či príťažlivé a odpudivé sily), ktoré dohromady vytvárajú sily, ktoré primäjú proteín k tomu, aby nadobudol jedinečný a špecifický tvar. Tento tvar je daný poradím, v akom sú zoradené jednotlivé aminokyseliny v proteíne. V prírode existuje veľké množstvo proteínov s veľmi rôznym počtom aminokyselín a ich zoradením.

0
Your rating: None

Status: Cosmology@home

Kategórie:
Projekt:

Projekt je znova v prevádzke. Validátor beží, výsledky odovzdané po termíne sú validované a je za ne pridelovaný kredit. Nové jednotky zatiaľ nie sú.

Aktuálne: Orbit@home

Kategórie:
Projekt:

Príprava novej aplikácie potrvá odhadom ešte asi 3 mesiace. Nová aplikácia bude spracovávať reálne dáta (s očakávaným prísunom nových údajov každú noc). Nová aplikácia kompletne nahradí tú súčasnú, mala by byť rýchlejšia s odhadovaným časom potrebným na spracovanie jednotky niekoľko hodín.

Jednotky ktoré sú ešte v obehu a tie ktoré doteraz neboli zvalidované budú vymazané a nebude za ne pridelený kredit. Nepodarilo sa totiž zistiť príčinu prečo validátor odmieta zvalidovať rovnaké výsledky a manuálna manipulácia s databázou je príliš riskantná a vyžadovala by príliš veľa úsilia.

Syndikovať obsah