Skip to main content

Ramsey@Home

 

Ramsey@Home

Projekt:
Zameranie projektu:
Fáza projektu:

Projekt Ramsey@Home sa zaoberá Ramseyho teóriou. Základom tejto teórie je myšlienka hľadania usporiadania v náhodných konfiguráciách.

Typický výsledok v Ramseyho teórii začína s určitou matematickou štruktúrou, ktorá sa rozdelí na menšie časti. Otázka znie: aká veľká musí byť pôvodná štruktúra, aby aspoň jedna jej časť mala určenú zaujímavú vlastnosť?

Názorným príkladom je princíp holubníka: vieme, že n holubov býva v m priehradkach holubníka. Aké veľké má byť číslo n aby sme si boli istí že aspoň jedna priehradka obsahuje aspoň dvoch holubov?

Aktuálny stav projektu Ramsey@Home

Kategórie:
Projekt:

Projekt znova beží, momentálne je k dispozícii okolo 9000 jednotiek (sledujte Server Status). Windows, Linux aj Mac aplikácie by už mali byť v poriadku, o CUDA stále nie sú žiadne bližšie informácie.

Update:

Objavili sa problémy s dľžkou výpočtu, niektoré jednotky končia s chybou "Maximum CPU time exceeded". V nových jednotkách bude časový limit zvýšený desaťnásobne.

Ďalšie problémy sa týkajú progres baru (progres indikátor skáče hore-dole, jeho hodnota nezodpovedá aktuálnemu stavu) a checkpointov (jednotka po reštarte začína odznova).

Dôležité:

Napriek avizovanej stratégii neprideľovania kreditov za platné výsledky projekt kredity prideľuje naďalej. Kredity sú momentálne prideľované na základe trvania výpočtu (tým pádom pomalší počítač dostane viac kreditov za tú istú jednotku).

Aktuálny stav projektu Ramsey@Home

Kategórie:
Projekt:

Včera začalo verejné testovanie novej aplikácie v projekte Ramsey@Home. Pripravených bolo milión jednotiek. Windows aplikácie končili s chybami, Linuxové aplikácie vyzerajú byť v poriadku. Zatiaľ nie sú k dispozícii informácie o Mac ani o CUDA aplikáciách.

CUDA aplikácia bola počas predchádzajúceho interného testovania pomalšia ako CPU, z verejného testovania zatiaľ nie sú k dispozícii žiadne ďalšie údaje.

Projekt je momentálne nedostupný kôli údržbe (beží iba web a UL/DL server, ostatné služby sú vypnuté). 

Syndikovať obsah