Skip to main content

Rosetta@home - Grafické rozhranie

Kategórie:
Projekt:

Grafické rozhranie (screensaver)

Grafika ukazuje priebeh a priestorový tvar každej trajektórie v 4 kolónkách:

 

„Searching...“ (hľadanie) ukazuje pohyby, z ktorých Rosetta skladá tvar.

 

„Accepted“ (prijatý) ukazuje naposledy prijatý pohyb tvar

 

 
„Low Energy“ (nízkoeneretický) ukazuje tvar, ktorý vykazuje najnižšiu energiu v danej trajektórii

 

 
„Native“ (prírodný) ukazuje experimentálne určený skutočný tvar (ak je známy)

 

„Accepted Energy" (akceptovaná energia) graf ukazuje akceptovanú energiu každého akceptovaného tvaru v prebiehajúcej trajektórii (os x ukazuje časový priebeh a os y zase energiu)

 

„RMSD" (Root Mean Square Deviation, relatívna štvorcová odchýlka) ukazuje ako veľmi sa líši súčasný prijatý tvar od skutočného „Native" tvaru (os x ukazuje RMSD a y časový priebeh)

 

 
„Accepted Energy vs. RMSD" tu sa vykresľuje akceptovaná energia a RMSD jednotlivých tvarov práve prebiehajúcej trajektórie. Z každej trajektórie sa vyberie jeden stav s najnižšou energiou a ten sa pošle Rosette, ktoré pridá k ostatným vypočítaným v každej bielkovine. Najlepšie predpovede sa zúčastnia súťaže CASP.

 

„Info" Rôzne informácie o počítanej jednotke a užívateľovi ako percento a čas výpočtu, fáza výpočtu, číslo trajektórie, počet ohybov, číslom vyjadrené akceptovaná RMSD a energia, meno užívateľa, tým, počet kreditov, priemerný kredit, typ a verzia aplikácie.

© by OŠO, Miloš Laššák

Your rating: None Average: 4.8 (5 votes)