Skip to main content

Robotický prieskum Veľkej Cheopsovej pyramídy

Updating
Kategórie:

Hlavné zdroje a podrobnejšie informácie:

[1] Project UPUAUT, a report by Rudolf Gantenbrink (informačne najzaujímavšie sú časti venované výskumu južnej a severnej šachty vedúcej z Kráľovninej komory a technicky presný CAD model vnútorných priestorov pyramídy)

[2] American Scientist, Vol. 91, Nr. 2, p.130: Dating Ancient Mortar 

[3] Dr. Hawass: The Mystery of the Hidden Doors Inside the Great Pyramid

[4] National Geographic: Ancient Egyptian Chambers Explored

[5] National Geopraphic: Update: Third "Door" Found in Great Pyramid

[6] Dr. Hawass: The Djedi Team Robot

[7] Dr. Hawass: The Mysterious Osiris Shaft of Giza

[8] W. Dixon: Recent Discoveries in the Great Pyramid of Egypt, Nature, 7, 146-149 (1872)

No votes yet

Zopar noviniek

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".