Skip to main content

Ako nastaviť Boinc View 1.4

Kategórie:

imageBoincView (ďalej len BV) je užitočný program pomocou ktorého je možné pohodlne ovládať viacero počítačov na ktorých beží BOINC Manager a to z jedného počítača ktorý ale musí spĺňať určité požiadavky. Pritom nie je dôležité operačný systéme beží na ovládaných počítačom. Aplikácia BV je ale určená pre operačný systém Windows.

 

Nastavenie:

 1. Hlavný počítač, volajme ho centrála, musí byť schopný komunikovať s ovládaným počítačom pomocou protokolu TCP/IP aspoň na jednom porte. Štandardne sa používa port 1043 ale je možné nastaviť aj iný. 
  Podstatné je aby bol rovnaký port nastavený na obidvoch stranách spojenia. Často je to aj port 31416 ako na pripojenom obrázku.
  image
   
 2. Centrálu musí používať operačný systém MS Windows.
   
 3. Samotná aplikácia Boinc View ktorú stiahneme z jej oficiálnej stránky. Túto po stiahnutí stačí rozbaliľ do akéhokoľvek adresára z ktorého ju spustíme spustením boincview.exe.
   
 4. Na ovládanom počítači treba vytvoriť v hlavnom adresáry BOINC Managera súbor remote_hosts.cfg do ktorého dáme IP adresu centrály alebo jej doméhovú adresu. Len z počítača (môže ich byť aj viacej) ktorú sú uvedené v tomto zozname je možné sa pripojiť na BOINC Manager.
   
 5. Pokiaľ chceme povoliť pripojenie z akéhokoľvek počítača, stačí BOINC Manager spustiť s prepínačom -allow_remote_gui_rpc čo ale nie je tak bezpečené ako predošlá možnosť. Pri niektorých verziách BOINC Managera je treba použiť tento prepínač aj pokiaľ definujeme adresy počítača alebo počítačov z ktorých chceme tento ovládať.
   
 6. Kvôli bezpečnosti je veľmi dôležité nastaviť aj heslo pre takúto komunikáciu. Stačí ho napísať do súboru gui_rpc_auth.cfg v tom adresári kde je BOINC Manager nainštalovaný. Len centrála ktorá zašle toto heslo sa môže pripojiť ("BOINC client password" na predošlom obrázku).
   
 7. IP alebo doménovú adresu ovládaného počítača zadáme do položky "Hostname or IP address" a komunikačný port do položky "Port number".
   
 8. Okno v ktorom môžeme nadefinovať všetky počítače ktoré chceme ovládať spustíme buď z hlavného menu položka "Options -> Computers" alebo zvýrazneným tlačítkom na hosrnej lište (tretie sprava - pracujúci panáčik)
  image
   

To by malo postačovať na úspešné nastavenie Boinc View, popis sa hodí pre verziu 1.4, posledná verzia je 1.4.2 a mierne sa odlišuje od tejto popísanej verzie. Na stránke projektu je možné stiahnuť aj súbor so slovenčinou do tejto aplikácie.

Popis vzdialeného ovládania BOINC Managera je aj na oficiálnej stránke (v angličtine).

Your rating: None Average: 3.8 (4 votes)