Skip to main content

climateprediction.net

 

Seasonal Attribution - Experiment sezónneho priradenia

Kategórie:

Projekt Seasonal Attribution z climateprediction.net používa výpočtový čas darovaný širokou verejnosťou na výpočet zavedeného modelu simulácie svetovej klímy s vysokou rozlišovacou schopnosťou. Tieto simulácie sú používané k určeniu stupňa, akým je nebezpečenstvo výskytu extrémnych udalostí počasia prisúditeľné k človekom stimulovanej klimatickej zmene.

Validation and attribution - Experiment validácie a priradenia

Kategórie:

Tento experiment používa len model atmosféry a povrchu pevniny, s povrchovými podmienkami oceánu, koncentráciami atmosférických skleníkových plynov, a inými externými faktormi vloženými do modelu. Táto konfigurácia umožňuje študovať rozsah možného počasia daného týmito podmienkami.

Regional model - Experiment regionálneho modelu

Kategórie:

Prehľad

Tento experiment počíta simulácie verzií "narušenej" fyziky modelu regionálnej klímy, bežiaceho v globálnom klimatickom modeli.

Millennium - Experiment klímy ostatného tisícročia s programom FAMOUS

Kategórie:

Slogan: Historické záznamy klímy prezrádzajú rôzne príbehy - Poďme ich všetci testovať.

Geoengineering - Experiment geoinžinierstva s HadCM3L

Kategórie:

Napriek národným a medzinárodným snahám znížiť antropogénne emisie, rastúce koncentrácie atmosferického kysličníka uhličitého budú prinášať planetárne zahrievanie a pridružené dopady pre dohľadnú budúcnosť. Znepokojenie, že zmiernenie môže nastávať príliš pomaly, viedlo k obnovenému dialógu vnútri vedeckého spoločenstva ohľadne možných stratégií pre neutralizovanie globálneho otepľovania prostredníctvom geoinžinierstva. Klimatické geoinžinierstvo bolo definované ako "rozsiahle úmyselné manipulovanie" klimatického systému, za účelom čeliť globálnemu otepľovaniu vplyvom antropogénnych emisií CO2.

Mid-holocene - Experiment stredného holocénu

Kategórie:

Každý distribuovaný model stredného holocénu je jedinečný a líši sa od všetkých ostatných v troch spôsoboch:  

Thermohaline - Experiment prenosu tepla morskými prúdmi

Kategórie:

Táto stránka opisuje prvý zo sekundárnych experimentov. V tomto experimente sa skúmajú účinky spomalenia severo-atlantickej obrátenej poludníkovej cirkulácie (tiež známej ako thermohaline cirkulácia - ďalej THC).

Tento sub-experiment vedú Nick Faull (klimatológia) a Tolu Aina (výpočtové prostriedky).

Sulphur cycle - Experiment kolobehu síry

Kategórie:

Tento experiment pridáva plne interaktívny kolobeh síry do modelu použitého v projekte climateprediction.net. Toto pomôže identifikovať účinky sulfátových aerosólov na globálny systém klímy a citlivosť modelu na perturbáciu parametrov kolobehu síry. Pre tento nový experiment budú pridané zvláštne 2 fázy k 3 fázovému experimentu 1. V jednej zvláštnej fáze budú emisie sulfátov zmenené na hodnoty predpokladané v r. 2005 a v druhej budú zmenené sulfáty aj kysličník uhličitý.

Vysvetlenie základov klimatológie

Kategórie:

Vitajte na vedeckých stránkach projektu climateprediction.net. V tejto časti sa pokúšame poskytnúť informácie o vedeckom základe projektu. Stránky, na ktoré sú uvedené odkazy nižšie, obsahujú ešte ďalšie odkazy na podrobnejšie informácie o vede, experimentoch a klimatických modeloch.

Vedecké pozadie:

 

Vážení priatelia - áno

Obrázok používateľa marpes

Áno, ak...

Ak ma v blízkej dobe šľak netrafí, už čoskoro (max. do mesiaca, ale tajný tip že ešte skôr) by sme sa všetci mohli dočkať podrobných materiálov k projektu CPDN na týchto stránkach.

Ako som na ostatnom mini stretnutí pri pive sľúbil, počas svojej vianočnej dovolenky som sa pustil do inovácie svojich materiálov k projektu CPDN. Po niekoľkých (mnohých) dňoch som v štádiu, že mi chýba preložiť poslednú z oficiálnych stránok projektu, vytvoriť jednu odkazovú stránku, dorobiť kozmetické úpravy.....a potom začať súkať kúsok po kúsku na túto stránku nášho tímu.

2
Your rating: None Average: 2 (7 votes)
Syndikovať obsah