Skip to main content

Pravidlá a zásady climateprediction.net

Kategórie:

Ak sa chcete podieľať na experimente climateprediction.net, musíte prijať podmienky diktované licenčným dohovorom.

Spustite climateprediction.net len na autorizovaných počítačoch

Spustite climateprediction.net len na počítačoch, ktoré sú vaše vlastné, alebo ku ktorým ste získali oprávnenie vlastníka. Niektoré spoločnosti a školy majú zásady, ktoré zakazujú použitie ich počítačov pre projekty také ako climateprediction.net.

Ako bude climateprediction.net používať váš počítač

Keď spustíte climateprediction.net na vašom počítači, bude používať časť výkonu CPU počítača, priestor na disku, a šírku pásma siete. Môžete určovať, koľko vašich zdrojov bude používaných climateprediction.net, a kedy ich použije.

Na čo bude climateprediction.net používať váš počítač

Práca vykonaná vaším počítačom prispeje k akademickému nezárobkovému výskumu vykonávanému projektom climateprediction.net, ako je opísané na jeho web stránke. Aplikačné programy sa občas môžu zmeniť.

Politika súkromia

Vaše konto climateprediction.net je identifikované užívateľským menom, ktoré si zvolíte. Toto meno môže byť zobrazené na web stránke climateprediction.net a iných BOINC projektov, spolu s prehľadom práce vášho počítača vykonanej pre climateprediction.net a iné BOINC projekty. Ak chcete byť anonymný, zvoľte si meno, ktoré neodhalí vašu totožnosť.

Informácie o vašom počítači

Ak sa zúčastníte v climateprediction.net, informácie o vašom počítači (napr. typ jeho procesora, veľkosť pamäte, atď.) budú zaznamenané v climateprediction.net a používané k rozhodovaniu, aký typ práce prideliť pre váš počítač. Tieto informácie budú zobrazené i na climateprediction.net web stránke. Nič čo by prezrádzalo umiestnenie vášho počítača (napr. jeho názov domény alebo sieťová adresa) zobrazené nebude.

Vaša e-mailová adresa

Pre účasť v climateprediction.net musíte uviesť e-mailovú adresu. Táto adresa nebude zobrazená na climateprediction.net web stránke ani zdieľaná s inými organizáciami. Projekt climateprediction.net vám môže poslať zriedkavý informačný bulletin, avšak môžete zvoliť aby vam takéto informácie posielané neboli.

Je bezpečné prevádzkovať climateprediction.net?

Kedykoľvek keď stiahnete program cez internet, máte šancu že: program by mohol mať nebezpečné chyby, alebo server by mohol byť napadnutý. Projekt climateprediction.net vynaložil úsilie pre minimalizovanie tohoto rizika. Aplikácie sú starostlivo testované. Servery sú za firewalom a sú konfigurované pre vysokú bezpečnosť. K zaisteniu bezpečnosti načítania programu sú všetky vykonateľné súbory digitálne podpísané na zabezpečenom počítači nepripojenom k internetu.

Projekt climateprediction.net bol vyvinutý na University of Oxford. BOINC bol vyvinutý na University of California.

Záväzok

Projekt climateprediction.net a University of Oxford nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody na vašom počítači, stratu dát, alebo hocijaké iné udalosti alebo situácie, ktoré môžu nastať následkom účasti v climateprediction.net.

Ďalšie BOINC projekty

Ostatné projekty používajú tú istú platformu, BOINC, ako climateprediction.net. Môžete uvažovať o účasti v jednom alebo viacerých z týchto projektov. Vtedy váš počítač urobí užitočnú prácu dokonca aj keď climateprediction.net nemá k dispozícii žiadne jednotky.

Tieto ďalšie projekty nie sú spojené s climateprediction.net, a každý z nich samostatné ručí za ich bezpečnostné postupy alebo podstatu ich skúmania.

 ----

Zdroj: stránka CPDN projektu