Skip to main content

Odporúčané systémové požiadavky

Kategórie:

Pred stiahnutím BOINC softvéru a spustením climateprediction.net si prosím prečítajte túto stránku. Prevádzka climateprediction.net aplikácie je pre váš počítač pomerne náročná. Obzvlášť laptopy sa môžu ľahko prehriať, ak uskutočňujú intenzívne operácie po dlhšie obdobie a počítače, ktoré nemajú dostatočnú RAM, môžu mať problémy, keďže potrebujú neustále zapisovať na disk. Pre zamedzenie poškodeniu disku preto prosím dbajte na poznámku o technických požiadavkách nižšie.

Ak váš stroj je pod minimálnou špecifikáciou, odporúčame aby ste nespúšťali projekt climateprediction.net. Ak ste pripojený k projektu a zistíte, že je "príliš stresujúci" pre váš počítač, jednoducho sa z projektu odpojte ("Detach"). Môžete si nájsť iné BOINC projekty, ktoré sú pre váš počítač vhodnejšie.

Hlavnou požiadavkou pre účasť v climateprediction.net je istý stupeň záväzku. Výpočet každej pracovnej jednotky (v tomto prípade simulácie klímy) zaberie niekoľko týždňov, v závislosti na tom, aký rýchly je váš počítač a ako dlho ho nechávate zapnutý. Nedokončené výpočty nemôžu byť odovzdané inému účastníkovi na dokončenie.

Operačný systém Hardvér Miesto na disku Pamäť
 
Microsoft Windows  
Windows 2000 1.6 GHz 1 GB minimum 256 (odporúčané 512) MB
Windows XP 1.6 GHz 1 GB minimum 256 (odporúčané 512) MB
Windows 2003 Server 1.6 GHz 1 GB minimum 256 (odporúčané 512) MB
 
Macintosh  
Intel Mac OS X 1.6 GHz 600 MB 192 MB
 
Linux (32-bit)  
Red Hat Linux 8.X, 9.X 1.6 GHz 1 GB minimum 256 (odporúčané 512) MB
Mandrake Linux 10.x 1.6 GHz 1 GB minimum 256 (odporúčané 512) MB
Debian Linux 3.0 1.6 GHz 1 GB minimum 256 (odporúčané 512) MB
 
Pripojenie k Internetu
Akýkoľvek typ internetového pripojenia (napr. vytáčané, širokopásmové, ISDN, LAN) je postačujúce na
(i) stiahnutie modelu a
(ii) odoslanie výsledkov späť k projektu na konci výpočtu.
 
Pretaktovanie
Ak máte vo zvyku zámerne pretaktovávať váš CPU, budú vaše modely náchylnejšie k náhodným haváriám ako modely počítané inými účastníkmi.
 
Kompatibilita grafiky
Aplikácia grafiky vyžaduje grafickú kartu podporujúcu OpenGL, s  najnovšími ovládačmi.
 
Ďalšie poznámky

Model môže bežať len keď máte váš počítač zapnutý. Uvedomte si, že zvláštna emisia skleníkových plynov generovaných pri použití vášho PC je veľmi malá. Avšak, ak potrebujete váš počítač vypnúť (napríklad keď idete na dovolenku), nestratíte žiadne predošlé výsledky. Simulácia bude uložená a po zapnutí stroja bude spustená od miesta zastavenia. 

Potrebujete sa pripojiť k internetu len na začiatku a keď ste vyzvaný, na konci výpočtu experimentu k navráteniu údajov k projektu.

Niektoré modely budú havarovať, aj keď váš počítač vyhovuje minimálnej špecifikácii. 

Ak máte technické otázky nezodpovedané vyššie, prosím navštívte stránku (BOINC questions and problems).

 ----

Zdroj: stránka CPDN projektu