Skip to main content

Prvý úspech projektu Einstein@home - objav nového pulzaru!

Kategórie:
Projekt:

Projektu Einstein@home sa podaril dôležitý objav, ktorý 12. augusta uverejnili v prestížnom vedeckom časopise Science - detekcia nového pulzaru. Pulzarov vedci od roku 1967 objavili viac ako dve tisíc, pričom výnimočnosť tohto najnovšieho prírastku spočíva v spôsobe jeho objavu - bol odhalený analýzou dát z najväčšieho rádioteleskopu na svete v Arecibo (s priemerom antény 305 metrov) prostredníctvom platformy BOINC.    

Pre projekt Einstein@home, ktorý využíva darovaný procesorový čas od 250 000 dobrovoľníkov zo 192 krajín  sveta, je to prvý objav z hlbokého vesmíru. Nasledoval po viac ako dvesto znovudetekciách už známych pulzarov. Nový pulzar bol konkrétne objavený počítačmi Chrisa a Heleny Colvinovcov z USA a Daniela Gebhardta z Nemecka. 

Nový pulzar nesúci názov PSR J2007+2722 je neutrónovou hviezdou rotujúcou okolo svojej osi 41 krát za sekundu. Nachádza sa v našej Galaxii vo vzdialenosti približne 17 000 svetelných rokov od Zeme premietajúc sa do súhvezdia Líšky (latinsky Vulpecula - je od nás dobre viditeľné, nachádza sa totiž v tzv. Letnom trojuholníku, tvorenom jasnými hviezdami Deneb, Vega a Altair. Zaujímavosťou je, že práve v tomto súhvezdí bol v roku 1967 objavený aj vôbec prvý pulzar). Na rozdiel od väčšiny pulzarov rotujúcich s takou rýchlosťou, PSR J2007+2722 je osamoteným vesmírnym cestovateľom - nemá žiadneho hviezdneho súputníka. Pre astronómov je zaujímavým z toho dôvodu, že ide pravdepodobne o "recyklovaný" pulzar, ktorý svoju sprievodnú hviezdu stratil. Tento predpoklad však musí byť ešte overený ďalším výskumom, pretože existujú aj alternatívne vysvetlenia.

V každom prípade, ako povedal Bruce Allen, šéf projektu Einstein@Home, riaditeľ Inštitútu Maxa Plancka pre gravitačnú fyziku (Inštitútu Alberta Einsteina), a profesor fyziky na Univerzite vo Wisconsine – Milwaukee: “Toto je pre projekt Einstein@home a jeho dobrovoľníkov vzrušujúci moment. Je dôkazom, že účasť verejnosti dokáže objaviť vo vesmíre nové veci.  Dúfam, že inšpiruje viac ľudí aby sa zapojili a pomohli nám nájsť ďalšie tajomstvá skryté v dátach”. 

My s ním nemôžme iné než súhlasiť. Ďalším objaviteľom nového pulzaru môžete byť totiž napríklad aj práve vy.

Pre bližšie a prehľadné informácie o hľadaní pulzarov prostredníctvom projektu Einstein@home odporúčame článok v slovenčine Hľadanie pulzarov prostredníctvom projektu Einstein@home a rádioteleskopu v Arecibo - prečo a ako.

 

Video (13,4 MB, mp4): Animácia novoobjaveného pulzaru. V jej druhej polovici žltá čiara predstavuje magnetickú os, biela čiara os rotácie. Pod animáciou je zobrazený priebeh pulzu. Žltý kužeľ znázorňuje rádiové žiarenie generované rotujúcim magnetickým poľom. Zdroj: Inštitút Alberta Einsteina      

 

Zdroje:

Tlačová správa Inštitútu Alberta Einsteina (Inštitútu Maxa Plancka pre gravitačnú fyziku), 12. august 2010 (anglicky)

http://einstein.phys.uwm.edu/radiopulsar/html/discovery_page/firstdiscovery.html

 

 

 

Your rating: None Average: 4.9 (9 votes)