Skip to main content

Hľadanie pulzarov prostredníctvom projektu Einstein@Home a rádioteleskopu v Arecibo - prečo a ako?

Kategórie:
Projekt:

Nie je žiadnou novinkou, že projekt Einstein@home hľadá prostredníctvom ozrutných intereferometrov gravitačné vlny, ktorých konečný experimentálny objav by bol dôležitým medzníkom vo vývoji fyziky a našej predstavy o vesmíre a jeho štruktúre. Možno neuniklo vašej pozornosti, že v prvej polovici roku 2009 začal projekt distribuovať na naše počítače popri štandardných "gravitačných" pracovných aplikáciách (Hierarchical all-sky GW search) aj nové - nesúce v názve reťazec "Arecibo binary pulsar search". Pre tých z vás, ktorí radi vedia čo presne ich počítače spracovávajú, a ako sa nakladá z výsledkami vašich strojov, sme pripravili preklad pôvodných anglických stránok popisujúcich tento nový subprojekt. Dozviete sa v ňom stručne a výstižne všetky potrebné základné informácie, vrátane významu a spojitosti tohto podprojektu pre samotné hľadanie gravitačných vĺn.

Náš tím sa do projektu zapojil veľmi úspešne - máme na konte už dva objavy pulzarov! Konkrétne Gabberattack 3. mája 2009 znovuobjavil pulzar PSJ-1906+0912 a  náš ďalší člen Helix znovuobjavil 29. júla 2009 pulzar PSJ1921+0812. Zoznam všetkých takto objavených či znovuobjavených pulzarov vrátane bližších údajov môžte nájsť na tejto stránke. Úsilie tak začína prinášať prvé konkrétne ovocie v podobe odhalenia týchto vzrušujúco extrémnych objektov skrývajúcich sa v hlbinách vesmíru, a dokazuje úspešnosť použitej metódy. Ak vás teda zaujíma vesmír a jeho tajomstvá, neváhajte sa zapojiť - stači sa prihlásiť do projektu Einstein@home (komplexný popis projektu je k dispozícii v angličtine, alebo aj češtine), a pracovné jednotky pre hľadanie pulzarov vám budú distribuované automaticky (v prípade potreby sa v nastaveniach projektu dá zasielanie týchto jednotiek zablokovať).

A teraz už prejdime k popisu samotného podprojektu... 
 

1. Čo je to rádiopulzar?

2. Prečo pátrame po rádiopulzaroch v binárnych systémoch?

3. Aký je princíp našej metódy?

4. Čo naša vyhľadávacia metóda prináša nového?

5. Aký typ údajov je pri vyhľadávaní použitý?

6. Ako tento projekt pomáha v pátraní po gravitačných vlnách?

7. Čo sa môžeme o rádiopulzaroch dozvedieť a načo to bude dobré?

8. Čo sa stane, ak váš počítač objaví niečo zaujímavé?

 

Arecibo Observatory

Rádioteleskop v Arecibo je situovaný na ostrove Portoriko v Karibskom mori. S priemerom 305 m sa jedná o najväčší rádioteleskop sveta.
Kredit: NAIC - Arecibo Observatory, zariadenie NSF (National Science Foundation)

 

Your rating: None Average: 4.4 (7 votes)