Skip to main content

Aktuálny stav projektu Ramsey@Home

Kategórie:
Projekt:

Včera začalo verejné testovanie novej aplikácie v projekte Ramsey@Home. Pripravených bolo milión jednotiek. Windows aplikácie končili s chybami, Linuxové aplikácie vyzerajú byť v poriadku. Zatiaľ nie sú k dispozícii informácie o Mac ani o CUDA aplikáciách.

CUDA aplikácia bola počas predchádzajúceho interného testovania pomalšia ako CPU, z verejného testovania zatiaľ nie sú k dispozícii žiadne ďalšie údaje.

Projekt je momentálne nedostupný kôli údržbe (beží iba web a UL/DL server, ostatné služby sú vypnuté). 

Ešte jedna dôležitá informácia: šéf Ramsey@Home Nick Peterson sa rozhodol, že projekt nebude prideľovať kredity za vykonanú prácu. Podľa vlastných slov Nick nemá prostriedky (čas a schopnosti) na vybudovanie solídneho kreditového systému ktorý by neumožňoval podvádzanie, preto to rieši takýmto spôsobom. Čas ukáže, či si projekt bude schopný udržať za týchto podmienok postačujúci počet  dobrovoľníkov.