Skip to main content

Optimalizované aplikácie

Kategórie:

Jednotlivé aplikácie k projektom sa automaticky stiahnu z BOINC-klienta. Keďže však jednotlivé platformy zahŕňajú pomerne širokú skupinu hardware, často je možné optimalizáciou dosiahnuť podstatné zrýchlenie výpočtu.
Niektoré projekty sa rozhodli kód svojich aplikácií sprístupniť (tzv. open-source), takže každý môže do nich nahliadnuť, prípadne ich sám optimalizovať. Vlastná kompilácia aplikácie však presahuje rámec znalostí a prostriedkov bežného úžívateľa. Už zoptimalizované aplikácie sú však väčšinou dostupné na Internete, takže je potrebné ich "len" stiahnuť a nainštalovať. Toto síce nie je úplne triviálna operácia, ale s návodom to zvládne aj mierne pokročilý užívateľ.