Skip to main content

Alfa

Projekty pred spustením, alebo v počiatočnej fáze skúšok fungovania. Táto fáza slúži na rozchodenie projektu samotného, na spojazdnenie serverovej časti. Aplikácie väčšinou nevykonávajú dlhé výpočty a slúžia hlavne na odladenie komunikácie klienta a servera. Registrácia nových účastníkov môže byť obmedzená. Pridelený kredit môže byť po skončení fázy vynulovaný.

 

RALPH@home

Projekt:
Zameranie projektu:
Fáza projektu:

Oficiálny testovací alfa projekt projektu Rosetta@home. Testuje nové aplikácie, pracovné jednotky, a rôzne aktualizácie pred ostrým začlenením do tohoto projektu. Môžete sa pripojiť a pomôcť s testovaním ale je tu riziko problémov s testovanými jednotkami alebo ich nedostatkom.

Syndikovať obsah