Skip to main content

Správna odpoveď z minulej ankety je: gálium

Kategórie:

V predchádzajúcej ankete sme mali pre vás nasledovnú otázku:

Ktorý z chemických prvkov per. sústavy je pri izbovej teplote tuhým kovom, ale po zovretí v ruke zmení skupenstvo na tekutinu?

Mohli ste si vybrať niektorú z týchto odpovedí:

  • Cín
  • Ortuť
  • Gálium
  • Prvok s takou vlastnosťou neexistuje, iba zliatina viacerých prvkov

 

Správna odpoveď je gálium

Teraz, po ukončení hlasovania, vám prinášame vysvetlenie spolu s tipom na zaujímavý trik, ktorý s gáliom môžete uskutočniť...

Gálium je striebristý kov atraktívneho vzhľadu, ktorého teplota topenia je rovná 29,76 °C - to znamená, že pri bežnej izbovej teplote nadobúda tuhé skupenstvo, avšak po uchopení do ruky sa veľmi ľahko roztápa a mení na kvapalinu. Má veľmi nízku toxicitu a nie je reaktívny (na rozdiel od iných kovov s nízkou teplotou topenia - toxickej ortute a explozívneho cézia či rubídia), preto je to jediný čistý (nezliatinový) kov, s ktorým sa dá v tekutom skupenstve bez rizika manipulovať v ruke. Je aj súčasťou rôznych zliatin s nízkou teplotou topenia - napr. galinstan (zliatina gália, india a cínu) s teplotou topenia mínus 19 °C sa používa ako netoxická náhrada ortute v medicínskych teplomeroch.

Ak si chcete zažartovať s kamarátmi či známymi, odporúčame predviesť im napr. trik s roztápajúcou sa kovovou lyžicou, ktorá sa dá kúpiť za cca 85 eur na internete:

Trik s "miznúcou" gáliovou lyžicou (YouTube video)

A ešte na záver ukážka tekutého gália v ruke - pre fanúšikov demonštrácie vedy v praxi vskutku príjemné zoznamovanie sa s jedným z prvkov periodickej tabuľky (napriek netoxicite však odporúčame manipulovať s gáliom s rozumom):

Tekuté gálium v ruke (YouTube video)